Печат

Възстановяване на фертилността при поликистозни яйчници

Създадена на 19 Март 2008
Посещения: 10343

ImageНаскоро група експерти излязоха с консенсус* относно начините за възстановяване на фертилноста  при пациентки със синдром на яйчникова поликистоза (PCOS).

Особено интересна е препоръката касаеща използването на метформин за индукция на овулацията - това да става само в случаите, когато има нарушение в глюкозния толеранс. Рутинната употреба на метформин не се препоръчва.

Наистина в последните години имаше множество публикации фокусиращи вниманието върху инсулиновата резистентност при PCOS. Не малко проучвания бяха посветени на ролята на инсулиновите „очувствители”. В личната ми практика не успях да забележа някакъв изключителен ефект от това лечение, което е в унисон с последните публикации по въпроса, даващи явно преимущество на кломифен цитрата като средство за индукция на овулацията (59% за кломифена срещу 23,7% за метформина и 68,4% при комбинираното им приложение)**

Конкретно препоръките на консенсусната група са:

Допълнително се посочва, че за момента липсват доказателства в подкрепа на рутинното приложение на ароматазни инхибитори за индукция на овулацията.

Източници:

*Fertility and Sterility  Volume 89, Issue 3, March 2008, Pages 505-522 doi:10.1016/j.fertnstert.2007.09.041  

**Fertility and Sterility 2008; Advance onlin