АГ специалист

Общество

медицина, здравеопазване, политика

АГ специалист

За пациентите

Теми и въпроси от акушерството и гинекологията, представени на достъпен език.

АГ специалист

За специалистите

Новини, проучвания, публикации и коментари

Суправагиналната хистеректомия – без преимущества

ImageХистеректомията е втората по честота оперативна намеса при жените в репродуктивна възраст, отстъпваща единствено на цезаревото сечение по брой операции. В САЩ през 2004г за извършени 617 000 хистеректомии, главно поради доброкачествени изменения на матката – миоми, кръвотечения.

В публикувано становище на American College of Obstetricians and Gynecologists от ноември 2007 се казва, че извършването на суправагинална хистеректомия  при доброкачествени заболявания на матката няма никакви ясни предимства пред тоталната хистеректомия, поради това не трябва да се препоръчва като по-добра техника.

Нещо повече, оставянето на маточната шийка е потенциално опасно за бъдещи заболявания и оперативни намеси. Съвременните проучвания не са показали по-добри постоперативни резултати при операции запазващи маточната шийка. Няма намаление на уринарната инконтиненция, честотата на микцията, дори се цитира датско проучване, според което пациентките със суправагинална хистеректомия страдат по-често от инконтиненция спрямо жени с тотална хистеректомия. По отношение на сексуалната функция – честота на полови контакти, сексуално желание, наличие на оргазъм няма различие между двете операции. Що се касае до лапароскопските техники все още няма достатъчно рандомизирани проучвания показващи дали от запазването на шийката би имало повече полза или риск.

ACOG Committee Opinion No. 388: Supracervical Hysterectomy

Obstet. Gynecol., Nov 2007; 110: 1215 - 1217