Печат

Вагинално раждане след секцио

Здравейте,

Искам да попитам мога ли да родя вагинално след първо раждане секцио. Минали са 4г. от операцията.Сега съм бременна в 3м. и не ми се иска да раждам пак оперативно. Не знам обаче, кое е по-безопасния вариант. Секциото е по спешност при 9см. разкритие. Причината - къса пъпна връв.

Предходно раждане с цезарово сечение не означава, че всяко следващо раждане трябва отново да бъде чрез операция. 

Общия въпрос „мога ли след цезарово сечение да родя нормално (вагинално)“ обаче винаги има индивидуален отговор за всеки конкретен случай (пациент). Все пак, за да могат жените поставени пред подобна дилема да направят информиран избор е добре да се знаят някои неща. Причините(индикациите) да се прибегне към  цезарово сечение са различни. Някои от тях са свързани със здравното състояние на майката – например тесен таз, очни заболявания,  предходни операции и др. До колкото те не се променят през живота на жената става ясно, че ако поради подобна причина е правено цезарово сечение веднъж, то при следваща бременност най-вероятно ще се наложи отново раждането да е с операция. В други случаи показанията са свързани с моментно  състояние на бременността – както е при конкретния въпрос - къса и/или увита пъпна връв, спешно възникнало състояние. При следващо раждане най-вероятно това няма да е така, следователно подобна индикация отпада. По подобен начин показания като седалищно предлежание, херпес, високо кръвно налягане, отлепване на плацентата и мн.др. могат да липсват при друга бременност, което дава възможност да се опита вагинално раждане.

Какъв е рискът от вагинално раждане след цезарово сечение?

Основният риск е в разкъсване на матката на мястото, където тя е била разрязана и зашита при изваждането на плода. Медицинските термини за това състояние са руптура и дехисценция. Вероятността това да се случи на жена, за която е преценено, че може да се остави да роди вагинално след предходно оперативно раждане е около 3 на 1000 случая според анализ на медицинските публикации. Подобно усложнение може да бъде много опасно както за майката, така и за плода. Необходимо е обаче  да се уточни, че възможността  това да се случи зависи от много фактори. Повишена е вероятността от разкъсване при предизвикано раждане, кратък интервал между ражданията (под 18 месеца),  надлъжен разрез на матката, инфекция след цезаровото сечение, две или повече цезарови сечения.Обратно, намаляващи вероятността от разкъсване фактори са спонтанно започнало раждане,  предходно естествено раждане, раждане преди термин. Пишейки за риска от подобно разкъсване е редно да се спомене, че то може да се открие и при жени, на които директно се прави повторно цезарово сечение (0.3 на 1000 случая), както и да се случи при раждащи, които никога не са били оперирани преди това.

Как се преценява поведението при всеки пациент?

Дали лекарят да предложи опит за вагинално раждане на жена с предходно цезарово сечение, както вече беше споменато,  зависи от конкретния случай. Най - обобщено шансовете за успешно вагинално раждане след оперативно такова са свързани с: вече раждала естествено пациентка,  спонтанно започнало раждане, благоприятно състояние на маточната шийка. Обратно, фактори намаляващи възможността за успешно нормално раждане са наднормено тегло на майката, нисък ръст, едър плод, възраст над 40г., предизвикано раждане, преносена бременност и т.н. Акушер- гинекологът преценява до колко подобни условия са налични при пациентката и в каква степен могат да повлияят върху крайния успех. Има проучвания до колко измерената чрез ултразвук дебелина на маточния циактрикс (мястото, където е срязана матката) може да предскаже здравината му и това да определи поведението.

Не на последно място трябва да се отбележи, че воденето на вагинално раждане при жена веднъж вече родила с цезарово сечение изисква наличие на квалифициран персонал и условия за бързо диагностициране и решаване на евентуални усложнения, което ограничава броя на лечебните заведения предлагащи на пациентките подобна възможност.

В заключение може да се каже, че повечето жени имащи едно предходно цезарово сечение с нисък напречен разрез на матката са подходящи за последващо вагинално раждане и подобна алтернатива трябва да им се предлага. Подобна е препоръката на Американското дружество на акушер гинеколозите (ACOG) изразена в правилата им за поведение от 2010г. Въпреки това обаче като цяло все по-малко жени биват оставяни да раждат нормално след цезарово сечение.