Високо рисковите HPV са широко разпространени

Създадена на 27 Април 2008
Посещения: 17930

...и може би е по-добре да изчакаме, преди да лекуваме

ImageСкорошно проучване публикувано в Annals of Internal Medicine* показва, че високо рисковите HPV са широко разпространени. При изследване на 9 657 жени на възраст от 14 до 65 години с помощта на цитонамазка и Hybrid Capture 2 тест се е установило, че средно 23% са носителки на високо рискови типове от вируса.

При 8 055 от изследваните жени, чиято цитонамазка е била в границите на нормата в 17% от случаите хибридния тест е бил положителен. Най-важен фактор засягащ разпространението се оказва възрастта: 14-19 годишните са засегнати в 35%, докато 50-65 годишните - в 6%. При жени под 30г. възраст, чиято цитонамазка е била ASCUS (atypical squamous cells of undetermined significance) високо рискови HPV са установени в 53%. Интересно е, че при изследваните над 30г., които пък са имали нормална цитонамазка в 9% са установени високо рискови типове. Тези данни подсказват, че тепърва ще се преценява мястото и ползата от скрининговото използване на тестове търсещи онкогенни типове на папиломния вирус. Намалението на разпространението на HPV с възрастта пък демонстрира възможността на организма да се самоочиства от тях.

В тази връзка друго проучване (предварителна публикация в  Journal of the National Cancer Institute**) препоръчва „изчакване с повишено внимание” при жени с нормална цитология, но носителки на високорискови HPV, тъй като в 55% инфекцията изчезва за 6 месеца, а за година „очистването” от вируса достига до 67%.  Ако обаче инфекцията персистира над 12 месеца рискът от появата на CIN2+ до 30 месец нараства на 21%. Най-опасно се оказва наличието на HPV 16 при жени под 30г., при които вирусът персистира над 12 месеца – 53% риск от развитие на поне CIN2.

Заключението на авторите: В изработката на правила за поведение медицинската общност трябва да наблегне по-скоро на персистирането на цервикалната HPV инфекция, отколкото на изолираното установяване на папиломни вируси.

Източници:

*Human Papillomavirus Infection and Cervical Cytology in Women Screened for Cervical Cancer in the United States, 2003–2005. Annals of Internal Medicine 1 April 2008 | Volume 148 Issue 7 | Pages 493-500

** Rapid Clearance of Human Papillomavirus and Implications for Clinical Focus on Persistent Infections. Journal of the National Cancer Institute Advance Access originally published online on March 25, 2008 JNCI Journal of the National Cancer Institute 2008 100(7):513-517; doi:10.1093/jnci/djn044