Елективното S.C. и респираторната заболеваемост при новороденото

Създадена на 11 Януари 2008
Посещения: 13281

ImageРаждането с цезарево сечение (S.C.) традиционно се смята за най-щадящо плода. Дали това  винаги е така? В скорошна публикация в BMJ екип от Aarhus University Hospital в Дания проучва какъв е рискът от респираторен морбидитет при новородените на термин с елективно S.C.. Изследването е организирано като проспективно кохортно проучване. Включени са 34 458 новородени без малформации при срок на бременността от 37 до 41 г.с. за времето от 1998 – 2006г.

Като респираторна заболеваемост са приемани: транзиторна тахипнея на новороденото, респираторен дистрес синдром, персистираща пулмонарна хипертензия, а за сериозна респираторна заболеваемост – кислородна терапия за повече от два дни, назален CPAP или необходимост от механична вентилация.

От всичките 34 458 новородени 2 687 са след елективно цезарево сечение, 31 771 са оставени за раждане per vias, като 2 877 от тях са преоценени и в хода на раждането е направено секцио. Общата респираторната заболеваемост при родените с елективно S.C. е била 4,2% за разлика от останалите случаи – 1,5%. Интересното е, че заболеваемостта е свързана със срока на бременността, в който е предприето плановото цезарево сечение. Колкото по-рано се прави - толкова риска се увеличава. Получените резултати са независими от паритета, употребата на алкохол или пушене при жените, индекса на телесна маса, възрастта и семейния статус. Обобщено данните са следните:

  • 37г.с. – 3,9 пъти повишена заболеваемост

  • 38г.с. – 3 пъти

  • 39г.с. - 1,9 пъти

  • 40г.с. - 0,9 пъти

  • 41г.с. – 1,4 пъти

По отношение само на сериозната респираторна заболеваемост данните са още по- категорични - пет пъти по-голяма честота спрямо родените вагинално или при спешно цезарево сечение (интервал 1,6 -16,0)

Тези резултати са в синхрон с други проучвания, показващи благоприятното влияние на родилния процес върху дихателната система на плода. При спонтанното раждане има намаление на секрецията от белите дробове на плода и увеличение на абсорбцията, производството на сърфактант се стимулира. Предполага се, че процесът се медиира чрез нивата на катехоламините повишаващи се след прукването на околоплодния мехур. При елективно S.C. това не се наблюдава.

Извод за практиката: за намаляване на респираторния морбидитет елективните цезареви сечения е най-добре да бъдат отлагани до 39 г.с.

Източник: BMJ 2008;336:85-87, doi:10.1136/bmj.39405.539282.BE