АГ специалист

Общество

медицина, здравеопазване, политика

АГ специалист

За пациентите

Теми и въпроси от акушерството и гинекологията, представени на достъпен език.

АГ специалист

За специалистите

Новини, проучвания, публикации и коментари

Спиралите предпазват от рак?

ImageМного често жените не са склонни да използват вътрематочни контрацептиви изтъквайки страх от носене на чуждо тяло, което може да има неблагоприятни въздействия върху организма им. Въпреки, че повечето се страхуват от болки, възпаление и кървене, не е рядко се среща опасението, че спиралата може да предизвика рак.

Има ли риск от появата на ендометриален карцином и използването на вътрематочни контрацептиви – това е обект на Мета-анализ публикуван в Annals of Epidemiology*

 

Изследователи от САЩ са анализирали данните от 10 проучвания в периода 1966 до 2007г чрез търсене с Pubmed.

Повечето от проучванията са показали, че използването на вътрематочни контрацептиви намалява риска от появата на рак на ендометриума, като протективния им ефект нараства с увеличаване на времето на използване на този вид контрацепция.  При 5 годишна употреба риска намалява с 12%. Ако спиралата е била използвана до преди не повече от 5 години, риска също е намален – с 9%, а ако от времето на първото поставяне на спирала е изминало повече от 5 години намалението е с 11%. От всички включени в мета-анализа проучвания само при едно не е установена връзка между използването на спирала и риска от карцином.

Заключението: нехормоналните вътрематочни контрацептиви може би са свързани с намален риск от карцином на ендометриума, въпреки че механизмът, по който това става не е ясен.

Що се отнася до отделящите хормон спиралиq техния предпазващ ефект по отношение на ендометриалния карцином изглежда доста по-логичен, дори има съобщения в литературата за успешно излекувани единични случаи на начален рак на маточното тяло**

Източници:

*Annals of Epidemiology doi:10.1016/j.annepidem.2007.11.011 Meta-Analysis of Intrauterine Device Use and Risk of endometrial Cancer

**American Journal of Obstetrics & Gynecology. 186(4):651-657, April 2002 Intrauterine progesterone treatment of early endometrial cancer.