АГ специалист

Общество

медицина, здравеопазване, политика

АГ специалист

За пациентите

Теми и въпроси от акушерството и гинекологията, представени на достъпен език.

АГ специалист

За специалистите

Новини, проучвания, публикации и коментари

Нискомолекулните хепарини – предпазват ли наистина от усложнения при бременните с тромбофилия?

pregnancy injectionВсе по често в практиката се срещат бременни, на които им е предписан някакъв нискомолекулен хепарин поради факта, че е установена тромбофилия. Самата тромбофилия е събирателен термин на различни (често срещани) нарушения, които увеличават риска от появата на тромбемболизъм през бременността, от загубата й или от определени усложнения появяващи се през нея – тежка прееклампсия, забавяне в растежа, плацентарно абрупцио). Идеята, че хепариновите инжекции ще намалят подобни усложнения е причина на бременните често да им се назначава подобно лечение, при това не рядко по доста странни и нелогични схеми (през ден, два пъти седмично и подобни неаргументирани интервали )

Дали обаче приложението на нискомолекулни хепарини наистина има положителен ефект върху бременните с тромбофилия – това е целта на наскоро публикувано многоцентрово рандомизирано проучване, в което са били включени 36 центъра от трето ниво в 5 страни. Проведено е за периода 2000- 2012г, то обхваща 292 бременни с тромбофилия разделени на случаен принцип в две групи – 143 получаващи далтепарин и 141 без лечение.

Изследван е ефектът на далтепарин (Fragmin). Изборът на пациенти за включване в проучването е бил: предшестваща прееклампсия, предшестваща ретардация, предходна загуба на бременност (3 необясними спонтанни аборта преди 10г.с. или 2 необясними спонтанни аборта между 10-16г.с., или 1 необяснима фетална смърт след 16г.с.), предшестващо абрупцио, история за венозен тромбемболизъм, лабораторни тестове за наличие на тромбофилия. В групата с далтепарин приложението му е било по следната схема: До 20г.с веднъж дневно в доза 5000UI, след което два пъти дневно до достигане на 20г.с.

Основните изследвани състояния са появата на тежка или с ранно начало прееклампсия, загуба на бременността, ниско за гестационната възраст тегло (<10 персентил), венозен тромбемболизъм.

Резултатите:

Далтепарина не намалява честотата на първично проследяваните състояния. Между двете групи бременни не е установена разлика в резултатите. Няма разлика и по отношение на наличието на сериозно кръвотечение, въпреки че слабите кръвотечения са били по-чести в групата с лечение.

Авторите заключават, че "Пренаталната профилактика с далтепарин не намалява появата на тромбемболизъм, загуба на бременността, или плацентарно медиираните усложнения на бременността при бременни с висок риск от тях поради тромбофилия и е свързана с увеличен риск от слабо кървене"

Коментар:

Със сигурност това проучване ще предизвика доста дискусии поради категоричността на изводите си, които са в противоречие на определени настоящи практики. Още повече, че съществуват противоположни резултати, както с приложението на други нискомолекулни хепарини, така и на антиагреганти . Във всеки случай обаче то е полезно, защото подтиква към критична преоценка на лекотата, с която се предписват подобен вид терапия на бременните жени в момента.

Източник:

Antepartum dalteparin versus no antepartum dalteparin for the prevention of pregnancy complications in pregnant women with thrombophilia (TIPPS): a multinational open-label randomised trial

Marc A Rodger, William M Hague, John Kingdom, Susan R Kahn, Alan Karovitch, Mathew Sermer, Anne Marie Clement, Suzette Coat, Wee Shian Chan, Joanne Said, Evelyne Rey, Sue Robinson, Rshmi Khurana, Christine Demers, Michael J Kovacs, Susan Solymoss, Kim Hinshaw, James Dwyer, Graeme Smith, Sarah McDonald, Jill Newstead-Angel, Anne McLeod, Meena Khandelwal, Robert M Silver, Gregoire Le Gal, Ian A Greer, Erin Keely, Karen Rosene-Montella, Mark Walker, Philip S Wells

The Lancet 25 July 2014(Article in Press DOI: 10.1016/S0140-6736(14)60793-5)