АГ специалист

Общество

медицина, здравеопазване, политика

АГ специалист

За пациентите

Теми и въпроси от акушерството и гинекологията, представени на достъпен език.

АГ специалист

За специалистите

Новини, проучвания, публикации и коментари

Скрининг: рак на маточната шийка

ImageAmerican College of Obstetricians and Gynecologists(ACOG) наскоро публикува актуализираните си указания относно скрининг за рак на маточната шийка. В тях има няколко нови момента, целящи намаляване на потенциалната вреда от чести изследвания и свързаните с тях фалшиво положителни резултати, като в същото време се запази ползата от самия скрининг.

Първата промяна е във възрастта за започване на скрининг – 21 години, като изрично е подчертано, че преди тази възраст профилактичните цитонамазки трябва да се избягват.

Причините са ясни – ракът на маточната шийка преди тази възраст е рядък, а в същото време често се срещат цитологични изменения, които водят до ненужни процедури и тревоги сред пациентите. В повечето случаи дори диагностицирани преканцерози от CIN 1 или 2 регресират спонтанно в тази възраст.

Втората новост се отнася до интервала за скрининг. Стандартните препоръки за ежегоден контрол са заменени с изследване на интервал от две години във възрастовата група 21-29 години, след което интервала се увеличава на три години, при условие че предходните три цитонамазки са били негативни.

Третата промяна е свързана с възрастта, на която скринингът трябва да бъде спрян. Препоръчва се това да става между 65 -70г. възраст, като и тук изискването е предходните три цитонамзки да са в границите на нормата и нито един абнормен тест в последните 10 години.

Обобщено препоръките са представени в следната таблица:

Указания на ACOG, ноември 2009г.

Възраст

препоръки за цитологичен скрининг

Под 21 години

да се избягва скрининг

21 до 29 години

на всеки 2 години

30 до 65 или 70 години

на всеки 3 години*

Между 65 и 70г

може да се спре**

* Отнася се единствено до жени с три поредни отрицателни цитологични резултата. Изключения: жени с HIV инфекция, имунодефицитни състояния, анамнеза за CIN 2 или 3

** Отнася се единствено за жени с три или повече последователни отрицателни цитонамазки и без абнормен цитологичен резултат през последните 10 години. Изключват се жените с множество сексуални партньори