АГ специалист

Общество

медицина, здравеопазване, политика

АГ специалист

За пациентите

Теми и въпроси от акушерството и гинекологията, представени на достъпен език.

АГ специалист

За специалистите

Новини, проучвания, публикации и коментари

Поведение при неусложнените уретрити и цервицити

ImageНай-честите причинители на уретрити и цервицити са полово предаваните Neisseria gonorrhoeae и Chlamydia trachomatis – самостоятелно или в комбинация. Поради повишаващата се резистентност на гонококите към флуорохинолони (от 9,7% през 2001/2003 до 43,5% през 2006) във Франция Агенцията за санитарна сигурност (AFSSAPS) наскоро актуализира препоръките си за антибиотично лечение. Подобна е картината в много страни, като в някои (напр. Гърция) са установени щамове резистентни на cеfixime, както и такива с намалена чувствителност към ceftriaxone.

На кратко препоръките са следните:

    Диагностика

  • симптоми от типа на влагалищно течение, дизурия, диспареуния трябва да насочват вниманието към търсене на уретрит и цервицит при жената

  • всяко съмнение трябва да се потвърди микробиологично.  Бактериологичното изследване освен, че потвърждава причинителя, позволява изготвяне на антибиограма, по която може да се видоизмени първоначалната терапия.

  • фарингеалното и ано-ректално засягане  са неусложнени форми и не трябва да се приемат като дисеминирана изява на инфекцията, независимо дали са комбинирани или не с цервицит и уретрит

    Лечение

  • използват се единични дози

  • не се прилагат в случаи на комплицирани или дисеминирани форми (бактериемия, артрит, салпингит)

  • пеницилиновите и тетрациклинови антибиотици не трябва да бъдат използвани поради значителната резистентност

  • ciprofloxacin може да се използва единствено при доказана с антибиограма чувствителност. Другите флуорохинолони (ofloxacine, norfloxacine et pefloxacine) също са неподходящи поради наличието на кръстосана резистентност

  • използват се цефалоспорини трета генерация. Ceftriaxone 500 mg i.m.(или i.v.) като единична доза. В случай на отказ или невъзможност за парентерално приложение – Cefixime 400 mg per os – единична доза.

  • при противопоказание за употреба на бета – лактами – Spectinomycine – 2g i.m.

  • за лечение на хламидията, която е често асоциирана с гонококи се препоръчва Azithromycine 1g per os или Doxycycline 200 mg дневно на два приема за 7 дни

Допълнителните мерки включват изследване за сифилис, ХИВ, хепатит В и С, като се отчита необходимият интервал от време за позитивирането им.

Източник: AFSSAPS