АГ специалист

Общество

медицина, здравеопазване, политика

АГ специалист

За пациентите

Теми и въпроси от акушерството и гинекологията, представени на достъпен език.

АГ специалист

За специалистите

Новини, проучвания, публикации и коментари

Лечение на неусложнените уринарни инфекции

Image11% от жените в САЩ страдат поне веднъж годишно от инфекция на пикочните пътища. Вероятността това да се случи през живота на всяка американка се оценява на 60%. Поради важността на проблема American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) в един от своите практически бюлетини дава правила относно диагностицирането, лечението и профилактиката на неусложнените остри бактериални цистити и пиелонефрити при небременни жени.

За усложнени инфекции на уринарния тракт  се приемат тези, които настъпват при пациентки със захарен диабет, анатомични малформации, предходни урологични операции, бъбречни камъни, имунокомпрометирани, бременни и т.н. По-долните препоръки не касаят подобни състояния.

Острият бактериален цистит обикновено се представя с болезнено и често уриниране, понякога със супрапубична болка или тежест и по-рядко с фебрилитет и хематурия. В такъв случай трябва да се изключи остър уретрит причинен от Neisseria gonorrhoeae или Chlamydia trachomatis, както и инфекция от херпесни вируси, които водят до подобни оплаквания.

Острия пиелонефрит често протича с температура, разтрисане, болка в кръста, различна по степен дизурия и чести позиви за уриниране

Дават се следните препоръки:

- търсенето и лечението на безсимптомна бактериурия при небременни, пременопаузални жени не се препоръчва

- Използваните класове лекарства трябва да бъдат заменяни, ако резистентността на причинителите достигне нива 15-20%

- Курсът на лечение за острия пиелонефрит трябва да е с продължителност 14 дни, независимо дали се осъществява в болница или амбулаторно

- Курсът на лечение на неусложнения бактериален цистит е 3 дни

- Микробиологично изследване на урина (посявка) не е необходимо за започване на лечение на представена със симптоми инфекция на долния уринарен тракт, придружена с бактериурия и/или пиурия

-Бета лактамите (вкл. първа генерация цефалоспорини и амоксицилин) са по-малко ефикасни при острия цистит спрямо посочените по-долу медикаменти

-За диагностициране на бактериурия при пациенти със симптоми може да се приеме микробно число 1000 до 10 000 на милилитър, което повишава чувствителността без съществено да променя специфичността

Лечение на острия бактериален цистит:

  • Trimethoprim–sulfamethoxazole: 1 таблетка (160 mg trimethoprim–800 mg sulfamethoxazole) два пъти дневно – 3 дни

  • Trimethoprim 100 mg два пъти дневно – 3 дни

  • Ciprofloxacin 250 mg два пъти дневно - 3 дни, или levofloxacin 250 mg веднъж дневно за 3 дни, или norfloxacin 400 mg два пъти дневно за 3 дни, или gatifloxacin 200 mg, веднъж дневно за 3 дни

  • Nitrofurantoin macrocrystals 50 до 100 mg 4 пъти дневно за 7 дни, или nitrofurantoin monohydrate 100 mg два пъти дневно за 7 дни

  • Fosfomycin tromethamine, 3-g  (прах) единична доза

Тридневната схема с триметоприм – сулфаметоксазол трябва да е средство на избор, тъй като води до  94% бактериална ерадикация. Това важи при условие, че щамовете с резистентност към медикамента не са над 15 – 20% в съответната популация (въпрос касаеш България - кой и как следи антибиотичната резистентност и как информацията стига до лекаря?) .

При жени с повтарящи се инфекции на долния уринарен тракт продължителната профилактика намалява честотата на рецидивите с 95%. Подходящи схеми на лечение са еднократен прием за деня на nitrofurantoin, norfloxacin, ciprofloxacin, trimethoprim, trimethoprim–sulfamethoxazole. Преоценка на необходимостта от продължителна профилактика трябва да се прави на 6-12 месеца.

Остър пиелонефрит – по традиция изисква хоспитализация и парентерални антибиотици. В определени случаи е възможно и амбулаторното му лечение. Какъвто и метод да бъде избран продължителността трябва да бъде 14 дни.

Източник : Obstet Gynecol. 2008;111:785-794