АГ специалист

Общество

медицина, здравеопазване, политика

АГ специалист

За пациентите

Теми и въпроси от акушерството и гинекологията, представени на достъпен език.

АГ специалист

За специалистите

Новини, проучвания, публикации и коментари

Жълтъчното мехурче и сърдечната честота на ембриона - прогностични маркери

ImageРезултатите от скорошно проспективно кохортно проучване* показват, че сърдечната честота на ембриона и диаметъра на жълтъчното мехурче са прогностични маркери по отношение на развитието на бременността след първото тримесечие.

Това е в подкрепа на предишни изследвания показващи, че ембрионалната брадикардия е свързана с повишена вероятност от загуба на бременността.

Прогностичното значение на размера на жълтъчното мехурче (обикновено това е първата ембрионална структура, която може да се визуализира ехографски между 5 и 12 г.с.), също е обект на няколко проучвания.

Екип от Aristotle University в Солун, Гърция е изследвал 219 жени през първия триместър. Изчислена е гестационната възраст с ултразвук на базата на плодния сак и CRL. При всички е установена сърдечна дейност на ембриона и е определена честотата, както е измерван и диаметъра на жълтъчното мехурче. След това са сравнени резултатите при бременностите, които са продължили развитието си след 12г.с. с тези на бременностите завършили със спонтанен аборт в първото тримесечие.

12  бременности (5,48%) са завършили със спонтанен аборт.

Средната ембрионална сърдечна честота при загубените в последствие ембриони е била 102,3 удара в минута, което е сигнификантно по-малко от средното 129,8 у/м при развилите се бременности. Установено е, че диаметъра на жълтъчното мехурче е бил значително по-малък при завършилите с аборт в сравнение с развилите се бременности.

При друго проучване** е установено, че вероятността от загуба на плода в първия триместър е 60%, ако сърдечната честота в 6,3г.с е под 90у/м или под 110 между в 6,3-7г.с. Дори по-късно (8г.с.) сърдечната дейност да се нормализира, тези бременности в 25% от случаите завършват с аборт.

Заключението: ембрионалната брадикардия и липсата на жълтъчно мехурче или по-малкият му размер са прогностични фактори за лош изход на бременността през първите 12 седмици.

Източници:

*European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2008;138:10-13 Issue 09, 5 May 2008

**Radiology 2005;236:643-646

Още за жълтъчното мехурче - от презентаци