АГ специалист

Общество

медицина, здравеопазване, политика

АГ специалист

За пациентите

Теми и въпроси от акушерството и гинекологията, представени на достъпен език.

АГ специалист

За специалистите

Новини, проучвания, публикации и коментари

Възстановяване на фертилността при поликистозни яйчници

ImageНаскоро група експерти излязоха с консенсус* относно начините за възстановяване на фертилноста  при пациентки със синдром на яйчникова поликистоза (PCOS).

Особено интересна е препоръката касаеща използването на метформин за индукция на овулацията - това да става само в случаите, когато има нарушение в глюкозния толеранс. Рутинната употреба на метформин не се препоръчва.

Наистина в последните години имаше множество публикации фокусиращи вниманието върху инсулиновата резистентност при PCOS. Не малко проучвания бяха посветени на ролята на инсулиновите „очувствители”. В личната ми практика не успях да забележа някакъв изключителен ефект от това лечение, което е в унисон с последните публикации по въпроса, даващи явно преимущество на кломифен цитрата като средство за индукция на овулацията (59% за кломифена срещу 23,7% за метформина и 68,4% при комбинираното им приложение)**

Конкретно препоръките на консенсусната група са:

  • Изследванията на жени с предполагаем PCOS и желаещи да забременеят трябва да изключат всички други причини и заболявания водещи до инфертилитет.

  • По време на консултациите да се наблегне на значението на намаляването на килограмите и физическата активност при пациентки с наднормено тегло. Препоръчва се да се промени начина на живот, а консумацията на алкохол и тютюнопушенето да се ограничат.

  • Първото средство на избор за лечение остава кломифен цитрата.

  • Втора терапевтична възможност са гонадотропните хормони или лапароскопската фенестрация. Избора между двете се прави на индивидуално ниво.

  • Трета линия е in vitro оплождането, което се предлага при неуспех на първите две.

Допълнително се посочва, че за момента липсват доказателства в подкрепа на рутинното приложение на ароматазни инхибитори за индукция на овулацията.

Източници:

*Fertility and Sterility  Volume 89, Issue 3, March 2008, Pages 505-522 doi:10.1016/j.fertnstert.2007.09.041  

**Fertility and Sterility 2008; Advance onlin