АГ специалист

Общество

медицина, здравеопазване, политика

АГ специалист

За пациентите

Теми и въпроси от акушерството и гинекологията, представени на достъпен език.

АГ специалист

За специалистите

Новини, проучвания, публикации и коментари

Витамини, минерали и микроелементи през бременността

ImageИма ли полза от приема на витамини, минерали и микроелементи през бременността? Според представителите на фармацевтичните компании и брошурите щедро раздавани по лекарски кабинети и аптеки, това е абсолютно необходимо с цел задоволяване на повишените нужди на бременната и плода.

Наскоро две проучвания появили се в сериозни специализирани издания хвърлят допълнителна светлина по въпроса.

Първото* си поставя за цел да прецени дали добавката на желязо  и фолиева киселина при бременни без анемия намалява риска от раждане на плод с  ниско тегло. Проведено е в Испания. Съпоставени са две групи жени с едноплодна бременност: родили деца с ниско тегло (под 2500г.) - 322 жени и контролна група от 934. За липса на анемия е приет Hb ≥11g/l без значение на гестационната възраст.

Резултатите: приемът само на фолиева киселина в доза 15мг дневно не е имал отношение към теглото на новороденото, докато добавката от 80мг железен сулфат е била свързана с намаление на риска от раждане на дете с ниско тегло. Същият е бил и резултата от комбинираното приложение на желязо и фолиева киселина. Показана е тенденция за намаляване риска от раждане на дете с ниска телесна маса с увеличаване на продължителността от прием на желязо. Въпреки присъщите методологични слабости на подобен вид проучвания, тези резултати могат да служат в подкрепа на рутинното даване на желязо на бременните във втората половина на бременността.

Втората скорошна публикация** идва от The Lancet – двойно сляпо рандомизирано контролирано проучване. В него се сравнява ефекта по отношение на теглото при раждане и на 2,5годишна възраст на детето при прием на 15 витамина и минерала с приема на желязо и фолиева киселина от страна на бременните. Резултатите са интересни и поради факта, че проучването е проведено в Непал - развиваща се страна, а аз не съм убеден по отношение на храненето в момента България към коя група държави се числи.

За групата приемали желязо и фолиева киселина през втория и третия триместър дозите са били 60mg и 400µg респективно, а групата с мултивитамини е приемала vitaminA (800 μg), vitamin E (10 mg), vitamin D (5 μg), vitamin B1(1·4 mg), vitamin B2 (1·4 mg), niacin (18 mg), vitamin B6(1·9 mg), vitamin B12 (2·6 μg), folic acid (400 μg), vitamin C (70 mg), iron (30 mg), zinc (15 mg),copper (2 mg), selenium (65 μg), and iodine (150 μg).

Резултатите: средното тегло на новородените в групата с мултивитамини е било със 77г повече от групата с желязо и фолиева киселина. На 2,5г възраст децата родени от майки използвали витамини и минерали са били по-тежки средно с 204г (2% в повече), като е имало разлика и в други биометрични показатели. Тези данни са в подкрепа на приложението на мултивитамини и микроелементи през бременността, особено при пациентки с риск от недоимъчно хранене

Източници:

*Journal of Epidemiology and Community Health 2008;62:120-124; doi:10.1136/jech.2006.052985

** The Lancet 2008; 371:492-499 doi:10.1016/S0140-6736(08)60172-5