АГ специалист

Общество

медицина, здравеопазване, политика

АГ специалист

За пациентите

Теми и въпроси от акушерството и гинекологията, представени на достъпен език.

АГ специалист

За специалистите

Новини, проучвания, публикации и коментари

Сексуално-трансмисивните инфекции през бременността

На кратко препоръките на Centers for Disease Control and Prevention (CDC) по отношение на скринига за полово предавани болести при бременните са:

Бактериална вагиноза не е необходим скрининг
Хламидия за всички бременни при първа консултация, препоръчан метод NAAT (nucleic acid amplification test)
Гонорея при високорискови пациентки, метод NAAT или посявка
Хепатит В за всички бременни при първа консултация, метод – HBsAg серология
Хепатит С при бременни с риск
Херпес не, само при наличие на лезии
HIV за всички бременни, метод EIA, Western blot
HPV не е необходим скриниг
Сифилис за всички бременни при първа консултация, метод RPR или VDRL
Трихомониаза не е необходим скрининг

Прави впечатление липсата на препоръки за скрининг по отношение на бактериалната вагиноза и трихомониазата. Това е така, защото липсват сериозни доказателства, че извършването му и последващото лечение подобряват изхода от бременността при асимптомни пациентки.

Препоръките за лечение са:

Бактериална вагиноза metronidazole два пъти дневно по 500мг за 7 дни
Хламидия

azithromycin 1г per os като единична доза, или amoxicillin 3 пъти дневно по 500мг за 7 дни

Гонорея ceftriaxone 125мг i.m. като единична доза, или cefixime 400мг per os също като единична доза
HIV индивидуализирана терапия
HSV първичен – acyclovir 400мг 3 пъти дневно или 200мг 5 пъти дневно за 7-10 дни. При повторен случай на HSV тип 2 –acyclovir  400мг 3 пъти дневно за 5 дни.  Терапия за подтискане на HSV – acyclovir 400 мг 2 пъти дневно
Сифилис

Първичен сифилис - benzathine penicillin G 2,4 млн еденици мускулно като еденична доза. В случай на позитивна серология при жени без симптоми – 3 дози през интервал от 1 седмица

Трихомониаза metronidazole 2 гр. per os

Повече информация: Am Fam Physician 2007;76:265-70, 27