АГ специалист

Общество

медицина, здравеопазване, политика

АГ специалист

За пациентите

Теми и въпроси от акушерството и гинекологията, представени на достъпен език.

АГ специалист

За специалистите

Новини, проучвания, публикации и коментари

Калцият и витамин D при възрастните

ImageСпоред мета-анализ включващ 29 проучвания при възрастовата група над 50 години добавката на калций към храната, самостоятелно или в комбинация с витамин D, намалява достоверно риска от фрактура и загубата на костно вещество. Обект на изследванията са главно жени, а средната възраст е около 68 години. При 17 от проучванията занимаващи се  с фрактурите е установено, че добавката намалява риска с 12% - при това за каквито и да е счупвания.

При 23 изследвания насочени към костната минерална плътност е установено достоверно намаление на степента на загуба на костна тъкан – както по отношение н бедрото така и на гръбначния стълб. Намаляването на риска от фрактури е зависим от дозата – най-голям е ефекта при дози на калция от поне 1200 мг дневно и витамин D от поне 800 IU. Тези дози често не се постигат с масово разпространените хранително добавки. (1)

В друга публикация идваща от света на вътрешната медицина отново на базата на мета-анализ се установява, че добавката на витамин D при възрастните хора намалява смъртността от каквато и да е причина със 7%. Анализът обхваща 18 изследвания проследили общо над 57 000 души. Резултатът е независим от приема или не на калций. (2)

(1) Lancet 2007; 370: 657-66

(2) Archives of Internal Medicine 2007;167:1709-1710