АГ специалист

Общество

медицина, здравеопазване, политика

АГ специалист

За пациентите

Теми и въпроси от акушерството и гинекологията, представени на достъпен език.

АГ специалист

За специалистите

Новини, проучвания, публикации и коментари

Екстериоризация на матката при цезарово сечение?

ImageДа изваждаме ли матката или да я зашиваме in situ по време на цезарово сечение? Аз лично почти винаги правя шева, без да поставям матката на коремната стена. След стотици операции смятам, че достъпът до краищата на инцизията и оперативното поле са напълно достатъчни за този вид техника. Освен това при добро уплътнение с марли в страни от матката се намалява контаминацията на горните отдели на коремната кухина с кръв, която лесно може да попадне при изваждането и.

Така тоалетът с топъл серум в повечето случаи е ненужен – достатъчно и внимателно да се изтопи с марлени компреси. Ако тези разсъждения не са достатъчни на колегите предпочитащи техниката с екстериоризация, скорошна публикация в Obstetrics & Gynecology може би ще ги накара да предпочетат in situ техниката. Екип от Канада е установил, че при пациентки оперирани под спинална анестезия вероятността за гадене и повръщане е над два пъти по-голяма, когато матката се изважда. Тахикардия се е срещала при 18% с този вид техника в сравнение с 3% при зашиването на място. Болката и хипотензита също са били увеличени, но разликата не е била статистически достоверна. Кръвозагубата е била една и съща в двете групи. Продължителността на самата операция не се е различавала съществено – средно 36 минути с екстериоризация, 37 минути – без.

Заключението на авторите: Възстановяването на матката трябва да се извършва in situ, когато е възможно

Източник: Obstetrics & Gynecology 2007; 110: 570-5