АГ специалист

Общество

медицина, здравеопазване, политика

АГ специалист

За пациентите

Теми и въпроси от акушерството и гинекологията, представени на достъпен език.

АГ специалист

За специалистите

Новини, проучвания, публикации и коментари

Тинидазол за бактериалната вагиноза

ImageЛечението на бактериалната вагиноза с метронидазол е известно отдавна. Ефективността на друг препарат от същата група – тинидазола е обект на проучване в публикация в Obstetrics & Gynecology. В материала са интересни строгите критерии за диагностициране на заболяването: 1) clue cells – не по-малко от 20% от епителните клетки във влагалищното съдържимо 2) тест с КОН (миризма) 3) хомогенен сивкаво-бял воднист флуор 4) влагалищно pH над 4,5 5) Nugent score по-голям ли равен на 4 при оцветяване на препарат от влагалищната течност по Грам

Почти равни групи пациентки са разпределени в 3 групи:

- 1г. тинидазол (2 таблетки)  дневно за 5 дни

- 2г. тинидазол (4 таблетки) дневно за 2 дни

- плацебо

Проучването е проспективно, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано.

Резултатите: 21 до 30 дни след лечението излекуване по всички критерии е констатирано в  5,1% при групата плацебо; 27,4%  от пациентките приемали по 2 грама за 2 дни; 36,8%  в групата лекувани с 1г. дневно за 5 дни

Въпреки че авторите заключават, че и двете тинидазолови схеми са ефективно лечение на бактериалната вагиноза, процента на успех показва, че ще са необходими повторни курсове и/или включване на допълнително локално лечение при повече от половината пациентки.

Източник: Obstetrics & G