АГ специалист

Общество

медицина, здравеопазване, политика

АГ специалист

За пациентите

Теми и въпроси от акушерството и гинекологията, представени на достъпен език.

АГ специалист

За специалистите

Новини, проучвания, публикации и коментари

HPV ваксината не лекува

ImageПриложението на ваксина срещу HPV при млади момичета ефикасно ги предпазва от онкогенните вируси. Дали ваксината може да се използва и като лечебно средство при вече инфектирани с HPV пациентки е въпросът, на който отговаря публикация в Journal of the American Medical Association.

Мнозинството инфекции причинени от папиломни вируси се излекуват спонтанно в рамките на 6 до 24 месеца. Най-голям риск от развитие на in situ или инвазивен карцином се наблюдава при жените с персистираща инфекция след този срок.

В рандомизирано проучване е проследено „изчистването” на вируса при пациентки с положителен HPV тест. На едната група е прилагана бивалентна ваксина (тип 16/18), а на контролната – ваксина срещу хепатит А. Резултатите по отношение на елиминирането на вируса са еднакви на 6 и 12 месец при двете групи. Също еднакви са били резултатите при пациентки получили само една или трите дози на ваксината. Еднакви са резултатите по отношение на вирусното натоварване, антителата и цитологичната картина. Авторите заключават, че HPV ваксината няма място в лечението на вече инфектирани пациентки.

Коректността изисква да се спомене, че използваната ваксина е бивалена. Регистрираната у нас квадривалентна ваксина в момента е също обект на подобни проучвания. Логично е резултатите да са същите, но да изчакаме оповестяването им.

Пълният текст на публикацията: Journal of the American Medical Association 2007; 298: 743-53