АГ специалист

Общество

медицина, здравеопазване, политика

АГ специалист

За пациентите

Теми и въпроси от акушерството и гинекологията, представени на достъпен език.

АГ специалист

За специалистите

Новини, проучвания, публикации и коментари

Прогестерон и преждевременното раждане

Ролята на прогестерона в лечението на заплашващите аборти е дискутирана многократно. През годините е определяна в двете крайности – от абсолютно необходима терапия до липса на ефект.

В броя си от 2 август 2007г. NEJM публикува проучване озаглавено "Прогестерона и риска от преждевременно раждане при жени със скъсяване на маточната шийка".

При 24 620 бременни по време на рутинна консултация между 20 и 25г.с (средно 22г.с.) е измерена с трансвагинална ехография дължината на маточната шийка. При 413 (1,7%) жени е установена дължина 15мм или по-малко. 250 от тях са включени в изследването, като са разделени на 2 групи по случайно генериран от компютър списък. Критериите за изключване са били големи фетални малформации, болезнени и регулярни маточни контракции, анамнеза за пукнат околоплоден мехур или серклаж. На 125 е прилаган 200мг микронизиран прогестерон вагинално вечер, а на другите 125 – идентична глобула, но плацебо. Срокът на приложение – от 24 до 34г.с.

Раждане преди 34 г.с. се е наблюдавало по-рядко при пациентите в групата с прогестерон спрямо плацебо групата – 19,2% срещу 34,4% (сигнификантна разлика).

Този резултат е особено интересен с оглед лесното използване в клиничната практика, достъпността на микронизирания прогестерон и у нас и липсата на сериозни странични ефекти.

Пълния текст на проучването може да намерите тук