АГ специалист

Общество

медицина, здравеопазване, политика

АГ специалист

За пациентите

Теми и въпроси от акушерството и гинекологията, представени на достъпен език.

АГ специалист

За специалистите

Новини, проучвания, публикации и коментари

Фитоестрогените

 

Image

Алтернатива на хормонозаместващата терапия или златна мина за малките фармацевтични компании?

Добре известни са оплакванията при жените свързани с намаленото отделяне на полови хормони. Естественият климактериум или след оперативното отстраняване на яйчниците често води до изразени нервно – вегетативни прояви – топли вълни, изпотявания, безсъние, промени в настроението.

Към тях може да добавим и по-късно развиващата се остеопороза, която е предпоставка за значителна заболеваемост и смъртност. До преди 10 - 15 години хормонозаместващата терапия (ХЗТ)  изглеждаше универсално лечение на всичко това. В последните години обаче се наблюдава предпазливост в предписването на хормонални препарати, а индикациите за приложението им бяха прецизирани и днес никой не препоръчва рутинното им приложение при жени около и след менопаузата. За сметка на ХЗТ на фармацевтичния пазар се появиха множество препарати (често хранителни добавки) съдържащи фитоестрогени за които се твърди, че действат благотворно на климактеричните симптоми.

Фитоестрогените са вещества от растителен произход, за които се смята, че предпазват или лекуват болести. Те нямат хранителни свойства, защото липсата на прием не води до никакъв дефицит. Названието фитоестрогени е твърде условно тъй като те въобще не са естрогени. Докато естрогените при бозайниците са производни на холестерола и имат 4 кондензирани въглеродни пръстена както всички стероиди, фитоестрогените произлизат от феноли и нямат структура с 4 въглеродни пръстена. Техният фенолен пръстен може да взаимодейства с два известни естрогенови рецептори като ги активира или инхибира.

Фитоестрогените са широко разпространени в растителното царство и се срещат множество храни. Медицинският интерес е фокусиран върху 2 групи: изофлавони и лигнани.

Идеята за благоприятния ефект, който може да имат върху климактеричните оплаквания произлиза от наблюдаваната явна разлика в честотата на топлите вълни при жените в далечния изток от една страна и Европа и САЩ от друга. Значително по-рядката поява на топли вълни при жените в Китай и Япония се смята, че се дължи на много по-големия  прием на соеви храни.  През 1990 проучване публикувано в BMJ е демонстрирало естрогенов ефект при жени в постменопауза, на които са давани соеви изофлавони. Предположението за ролята на фитоестрогените, възникнало на базата на географските различия в честотата на топлите вълни, обаче среща трудности при доказването му с рандомизирани плацебо контролирани проучвания в западните популации. Резултатите от тях са противоречиви – както по отношение на дериватите на соята така и на червената детелина. Според скорошен мета анализ публикуван в JAMA приема на изофлавони екстракти от червена детелина не намалява честотата на топлите вълни, а резултатите от приема на соеви изофлавони са противоречиви дори и при най-издържаните проучвания.(1)Според друго системно проучване фитоестрогените налични под формата на соеви храни, екстракти от соя или от червена детелина не подобряват топлите вълни или други менопаузални симптоми.(2)

Най-често използваните източници на фитоестрогени са:

Соя - Мета анализ на 178 проучвания от 2005 се установява, че ефекта върху менопаузалните симптоми е непостоянен. (3) При прием на екстракти от соя може да се наблюдава напрежение в гърдите, флатуленция. Намаляват абсорбцията на л-тироксин, поради което не трябва да се приемат заедно.

Червена детелина (Trifolium pratense) – Според 5 плацебо контролирани проучвания с доза на изофлавоните между 40-160мг и продължителност на приема 12-16 седмици има намаление на вазомоторните смущения. Разликата е статистически достоверна обаче само в 2 от проучванията. (4) (5)

Възможни странични ефекти са чувствителност на гърдите, напрежение в тях, покачване на тегло. Изофлавоните от червена детелина увеличават риска от кървене при прием с хепарин, варфарин, аспирин.

Black cohosh (Cimicifuga racemosa)– храст растящ в Северна Америка - сертифициран от Агенцията за контрол на лекарствата в Германия за лечение на мнопаузалните симптоми за не повече от 6 месеца. По-раншни изследвания върху животни са предполагали естрогеноподобна активност, но напоследък се смята, че ефекта им е централен. Само няколко са плацебо контролираните проучвания, показващи повлияване на вазомоторните симптоми. При прием са възможни леки гастроинтестинални оплаквания, има описан случай на хепатотоксичност, при който се е наложила чернодробна трансплантация. Неблагоприятни ефекти при по-продължителна употреба не могат да бъдат изключени. В едно от изследванията след 3 месечно лечение ехографски измерената дебелина на ендометриума не се е различавала от групата с плацебо. Липсата на ефект от лечението с Black cohosh се потвърждава и от по-ново проучване публикувано в Menopause (2008; 15: 51-8) При 351 перименопаузални жени на 3-ти и 12-ти месец е установено, че няма никаква разлика в сравнение с плацебо по отношение на средния процент парабазални клетки, вагиналната сухота или менопаузалните оплаквания. Положителни резултати е имало само в групата използваща хормоно заместваща терапия. 

Проучванията по темата срещат множество проблеми – дори да приемем, че употребяващите богата на фитоестрогени храна имат намаление на топлите вълни, това не значи автоматично, че фитоестрогените са в основата на намалението. Възможно е при жените с подобна диета да има някакъв компонент от начина им на живот оказващ влияние върху симптомите. От друга страна липсата на доказателства за ефект не доказва абсолютно, че такъв няма.

Тук е мястото да цитираме Richard Warren, почетен секретар на Кралския Колеж на Акушер-Гинеколозите: "Разбираем е настоящия интерес и ентусиазъм насочен към алтернативни лечения на менопаузалните симптоми, но пълните рискове и ползи от тези алтернативи терапии все още не са известни"

По отношение на множеството продукти, в голямата си част регистрирани като хранителни добавки и акцентиращи върху думи като „натурално” „природно” „растително” е добре да помним, че това са търговски марки произведени във фабрики - следователно нито натурални, нито природни. Нито с безспорно доказан полезен ефект, ако въобще има такъв.

Източници:

Will This Soy Drink Help My Patient's Hot Flashes? Medscape

Alternatives to HRT for management of symptoms of the  menopause Royal College of Obstetrician and Gynaecologists Scientific Advisory Committee Opinion Paper 6 May 2006

JOGC Canadian Consensus Conference on Menopause, February 2006, Volume 28, Special Edition

 

(1) Nelson HD, Vesco KK, Haney E, et al. Nonhormonal therapies for menopausal hot

flashes: systematic review and meta-analysis. JAMA. 2006;295:2057-2071.

(2) Krebs EE, Ensrud KE, MacDonald R, Wilt TJ. Phytoestrogens for

treatment of menopausal symptoms: a systematic review. Obstet Gynecol

2004;104:824–36.

(3) Balk E, Chung M, Chew P, Ip S, Raman G, Kupelnick B, et al. Effects of soy on health outcomes. Evid Rep

Technol Assess (Summ) 2005;(126):1–8

(4) Van de Weijer P, Barentsen R. Isoflavones from red clover (Promensil) significantly reduce menopausal hot flush symptoms compared with placebo. Maturitas 2002;42:187–93.

(5) Jeri, A. The use of isoflavone supplement to relieve hot flushes. The Female Patient. 2002;27:45-50.

 

 

Последна промяна ( вторник, 05 февруари 2008 )