АГ специалист

Общество

медицина, здравеопазване, политика

АГ специалист

За пациентите

Теми и въпроси от акушерството и гинекологията, представени на достъпен език.

АГ специалист

За специалистите

Новини, проучвания, публикации и коментари

Пренаталната консултация – трето тримесечие до раждането

ImageКонсултациите през 7 и 8 лунарен месец се провеждат веднъж месечно, а в 9 и 10 – по два пъти. До преди няколко години се съветваше през последния месец бременните да посещават гинеколог ежеседмично до раждането. В същност липсват категорични проучвания, които да обосновават необходимостта от точно определен брой консултации, така че въпросът се решава на базата на финансовите възможности и създадените традиции.

Далеч по-важно от броя на извършените консултации е тяхното качество.

През третото тримесечие вниманието се концентрира върху търсене на някои специфични проблеми, които може да се появят в този период - повишаване на кръвното налягане, забавяне в растежа на плода, анемия и т.н. Контролът на теглото е също важен, защото е доказано, че бременните увеличили много килограмите си през бременността страдат по-често от усложнения при раждането и следродилния период. Времето между 24-28г.с. е удобен момент да се търси наличието на гестационен диабет. Това е нарушение на обмяната на захарите, което се установява през бременността. Гестационният диабет е причина за не малко усложнения при новороденото и майката най-честите, от които са макрозомия (много едър плод), родилна травма, мъртво раждане, дихателни нарушения у новороденото и др. У нас скрининг за наличие на гестационен диабет се прави при определени индикации. Обикновеното изследване на кръвна захар не е достатъчно като метод за откриване на заболяването. Необходимо е да се проследи нивото и след предварителен прием на глюкоза.

При бременни, които са с отрицателен резус фактор между 26-28г.с. се повтаря изследването за търсене на антитела (тест на Coombs).

През 8 лунарен месец (28-32г.с.) се изисква изследване на пълна кръвна картина, кръвна захар и урина. Тези изследвания се правят и в последния месец (10л.м.) и така бременните за целия период до раждането трябва да ги повтарят три пъти. През този месец при определени условия се изисква и извършването на допълнителна ехография. При това изследване е важно да се отчете правилното развитие на плода, да се търсят белези на хипотрофия (ретардация, вътрематочна рестрикция -  забавяне в растежа дължащо се основно на недостиг на хранителни вещества). При подобни съмнения особено полезно е доплеровото ултразвуково изследване, с което се измерва кръвния поток в съдове на майката и на плода. В днешно време рядко забавения растеж е изява на недостатъчно хранене от страна на майката. В основата му могат да са различни други причини – например високото артериално налягане.

През 9ти лунарен месец (32-36г.с.) се излиза в отпуск по бременност (45 дни преди определения термин). Около месец преди очакваното раждане трябва да се направи гинекологичен преглед, при който микробиологично да се изследва вагиналния секрет. Особено важно е търсенето на срептококи от група В (вид микроби, които не рядко се откриват във влагалището). Идентифицирането на жени носителки на този вид стрептококи позволява по време на раждането да се прилага антибиотична профилактика. Самите стрептококи могат да причинят заболявания при новороденото, като някои от тях са много тежки. Гинекологичният преглед в този период позволява и откриването на безсимптомни гъбични възпаления на влагалището или други инфекции, които своевременно се лекуват успешно. Оставени без лечение, влагалищните течения стават причина на предаване на инфекцията върху кожата на новороденото, а при майката – до по-лесни разкъсвания на тъканите при раждане и по-трудното им заздравяване след това.

В последния месец гинекологът трябва ясно да е определил позицията на плода (предлежание - най-ниската част: главичка, седалище или друго). Колкото по-напредва бременността вероятността позицията да се промени намалява, особено при раждащи за първи път. Ехографията може да се използва до някъде за предвиждане теглото на плода, но значението и често се надценява. Истината е (подкрепена от проучвания), че интервала на точност се движи в сравнително големи граници от +/ - няколкостотин грама, което прави ехографската оценка на плода не особено надежден метод, независимо от качествата на използвания апарат. Във времето на ставащото все по-популярно цезарово сечение по желание на жените, пациентките трябва ясно да са информирани, че статистиките по цял свят отчитат значително повишена майчина заболеваемост и смъртност при оперативно раждане, в сравнени с нормалното. Погрешно е също да се мисли, че оперативното раждане във всички случаи е по-щадящо за новороденото. Въпреки че времето, което ми отнема една операция е далеч по-малко от необходимото за раждане през естествените пътища, аз винаги насърчавам жените да гледат позитивно на нормалното раждане при главично предлежание на плода. Разбира се във вземането на решение за начина на раждане определена тежест трябва да има и мнението на бременната.

В последния месец от бременността е добре седмично да се прави запис на тоновете на плода (NST) с акушерски монитор, който дава представа за състоянието на плода. Интерпретацията на записа трябва да се прави внимателно, защото в противен случай може да стане причина за ненужни тревоги у бременната и безсмислени хоспитализации.

В случай на пренасяне (липса на раждане след термина) за около седмица може да се продължи амбулаторното проследяване. Това става с помощта на периодично слушане на детските сърдечни тонове или още по-добре като се направи техен запис. След този период, ако наистина става въпрос за пренасяне, а не за грешка в определения термин, е удачно поведението де се преоцени и при необходимост да се предизвика раждане.

Как започва раждането и кога да отидете в болница може да прочетете тук.