АГ специалист

Общество

медицина, здравеопазване, политика

АГ специалист

За пациентите

Теми и въпроси от акушерството и гинекологията, представени на достъпен език.

АГ специалист

За специалистите

Новини, проучвания, публикации и коментари

Колко често трябва да се взема цитонамазка?

citonamazkaРакът на маточната шийка е сериозно заболяване налагащо  тежко оперативно лечение,  лъчетерапия или комбинация от двете.  Последиците за здравето и живота на пациентките са значителни. За щастие изясняването на механизмите, по които се развива този вид рак в последните години ни дадоха нови възможности за установяваме отклоненията, които предшестват болестта. Така тя може да бъде избегната, като рисковите случаи се откриват и лекуват много преди същинското заболяване да се е развило. От десетилетия като метод за „пресяване“  (скрининг) се използва вземането на цитонамазка при гинекологичен преглед. Традиционният съвет е това да се прави ежегодно за всяка жена, която има или е имала полови контакти.  И наистина,  данните от страни, в които се провеждат подобни профилактични  изследвания недвусмислено доказват, че случаите на рак на маточната  шийка намаляват, поради простата причина, че жените биват „улавяни“ и излекувани в още предраковия стадий ( медицинският термин е дисплазия). Обратно – в почти всички случаи на пациентки,  достигнали до лечение на напреднал рак става въпрос за жени, които не са посещавали гинеколог   в течение на години, дори десетилетия.
Разкриването на връзката на заболяването с човешките папиломни вируси (HPV) и появата на тестове за тяхното откриване промениха  значително традиционните препоръки за ежегоден скрининг.  Комбинацията от цитонамазка и изследване на HPV предлага нови, много по-дълги интервали, на които жените трябва да бъдат изследвани. Изключително интересно е скорошно голямо проучване от Холандия,  според което при нормална цитонамазка  и отрицателен тест за HPV интервалът между изследванията  може да бъде удължен над 5 години, без да се компрометира сигурността за пациентките. 

Там дори  обсъждат при жени над 40 годишна възраст, нормална цитология и отрицателни за HPV,  прегледите  да са на 10 годишен интервал. Особено важно е да се подчертае значението на тестването за онкогенни човешки папиломни вируси – жените с подобна инфекция са с 29 пъти по-висок риск от появата на тежка дисплазия (CIN 3), а рискът от развитие на рак е 12 пъти по-голям спрямо жените с отрицателен тест за HPV, дори в цитонамазката да няма отклонения !  
Казано с други думи – ако комбинирате цитонамазка с тест за  HPV и двете са отрицателни, вие ще може да си спестите  тези изследвания за период от 5 до 10 години.  Във всички останали случаи  толкова дълъг интервал е неприложим и рисков.


Ето актуалните препоръки от  American Cancer  Society (2016):

  • Всички жени над 21 год. възраст трябва да бъдат обхванати от скрининг за рак на маточната шийка. От 21 до 29г. възраст интервала за цитонамазка е 3 години. Рутинното използване на HPV тест не се препоръчва, то може да се използва при проследяване на пациентки с отклонения в цитонамазката
  • След 30г. възраст при комбиниране на цитонамазка и HPV тест интервала е 5 години, до 64 г. възраст. При липса на HPV тест цитонамазките да се правят на 3 години.
  • Жени над 65г. възраст могат да спрат скрининга, при условие че редовно са го правили в последните 10 години и не са имали дисплазия в последните 20 години
  • Ежегоден скрининг не се налага, независимо от възрастта
  • Ваксинираните срещу HPV също трябва да се съобразяват с посочените  препоръки (не бива да имат лъжливо чувство за сигурност!)

Какви са препоръките у нас?
Проект на Министерство на здравеопазването определя за жените над 30 г. възраст  - ежегодно да се прави цитонамазка, а след  две негативни цитонамазки  - веднъж на 3 години. Подобна препоръка не е достатъчно адекватна, защото е пропусната цялата група жени под 30г. възраст, а едно десетилетие е достатъчно дълъг период, през който инфекция от HPV да предизвика трансформация в клетките и премине всички стадии до инвазивен рак. От друга страна използването само на цитологичното изследване, при това на три годишен период е допустимо само при наличие на достатъчно на брой и компетентни цитолози, което може да бъде проблем у нас с оглед малкия брой и възрастта на лекарите патолози, които гледат цитонамазките. Поради тези причини е разумно по-широко да се използват тестовете за HPV или по-консервативно да се подхожда към скрининговия интервал с правене на цитонамазки, което  реално би гарантирало откриване на всички случаи с предракови изменения.