АГ специалист

Общество

медицина, здравеопазване, политика

АГ специалист

За пациентите

Теми и въпроси от акушерството и гинекологията, представени на достъпен език.

АГ специалист

За специалистите

Новини, проучвания, публикации и коментари

Ръст на цезаровите сечения

Скоро ражданията с операция ще станат повече от естествените

Д-р Стефан Константинов,
ексздравен министър и гинеколог в "Майчин дом"

standartв. Стандарт, 6 Март 2014г.
В България продължава тенденцията все повече жени да раждат с цезарово сечение. Според Националната информационна система за ражданията само за година ръстът е от 2,4%. За последните 5 г. имаме повишаване от 8%. Това е твърде висок резултат, а скоростта на увеличение трябва да събуди дискусия в обществото. Твърдо съм убеден, че жената трябва да има свободата да избере начина, по който ще ражда - нещо, което поне на хартия все още не е регламентирано днес. Но така също съм убеден, че на българката трябва да се дава шанс да роди нормално. А това изглежда става все по-рядко понастоящем.
Тенденцията за нарастване на цезаровите сечения не е от вчера и не е само у нас. Ако в САЩ през 1970 г. те са били 5,5%, през 1983 стават 20,3%, за да достигнат до 32,8% през 2010-2012. Този ръст е станал причина там за множество инициативи на държавно ниво, целящи промяна в болничните политики.

 

Това е така, защото цезаровото сечение е коремна операция с краткосрочни и дълготрайни рискове и последици, които съществуват въпреки безспорния напредък в оперативната техника. Освен това въпросът има и икономически измерения. Основните усилия в САЩ са насочени към намаляване броя на цезаровите сечения при първо раждане, защото само 10% от веднъж родилите с операция получават възможност да родят нормално. И наистина вече се забелязват успехи - за първи път след десетилетия ръст в последните години в Щатите се наблюдават райони със задържане дори намаление на първичните цезарови сечения - от 22,4% през 2009 г. до 21,9% през 2012-а. В същото време у нас картината е противоположна. За две десетилетия процентът на цезарови сечения в големи клиники е нараснал над 3 пъти. В София всяко второ дете през 2013 г. е родено с операция (49%), но има региони, където процентът е още по-висок - например Смолян за миналата година - 56%! Тези числа не могат да бъдат обяснени само с медицински причини и изискват анализ и вземане на адекватни мерки. За съжаление обаче сериозна дискусия по тези проблеми отсъства, което е благоприятна почва за появата на различни екзотични и опасни опити раждането да бъде изведено от полето на медицината и върнато към практикуването му от хора със съмнителни познания и цели. Това е естествена макар и неадекватна реакция срещу прекалената медикализация на раждането в общество, в което само 29% от ражданията у нас стават, без каквато и да е оперативна намеса. Никой никъде не е доказал, че при безпроблемна бременност оперативното раждане има сумарно повече предимства пред естественото. Ако това не беше факт, със сигурност една от най-известните двойки в света - херцогиня Кейт и принц Уилям, нямаше да се сдобият с наследник по естествен начин. Те без съмнение могат да си позволят най-доброто.