АГ специалист

Общество

медицина, здравеопазване, политика

АГ специалист

За пациентите

Теми и въпроси от акушерството и гинекологията, представени на достъпен език.

АГ специалист

За специалистите

Новини, проучвания, публикации и коментари

Рискове при раждането в къщи

Домашно раждане

В последните години у нас на няколко пъти се повдигаше въпроса за домашното раждане. Не толкова, като реална потребност в обществото, колкото като активност на групи, опитващи да намерят пространство в потенциално доходоносен бизнес. Правото на избор е основно, но за да се избере, е необходима информация.

Основната дискусия, която винаги съпътстват темата, е до колко домашното раждане е безопасно за майката и плода.

На скоро беше публикувано проучване, което разглежда неонаталната смъртност в САЩ в зависимост от мястото на раждане за периода 2006-2009г.

При анализа на 14 милиона раждания се установява, че неонаталната смъртност е 4 пъти по-висока при бебетата родени с акушерка у дома , спрямо родените с акушерка в болница.

По отношение на ранната неонатална смъртност рискът е дори още по-голям – 7 пъти. Под неонатална смъртност се разбира починалите до 28 ден след раждането, а за ранна неонатална смъртност – до 7-ми ден. Анализът е върху едноплодни доносени бременности (т.е. над 37г.с. и бебета тежащи ≥ 2500г.) без вродени малформации.

Неонаталната смъртност при бебета родени с акушерка в къщи е 1,26 на 1000, срещу 0,32 на 1000 при родени с акушерки в болница. Рискът при родените в болница с лекар е 0,55 на 1000 и е по-висок от риска, за родените с акушерки, но пак остава по-малък от случаите на родени у дома.

По отношение на ранната неонатална смъртност рискът между раждане с акушерка в къщи и раждане с акушерка в болница е 6,6 пъти. Отново рискът при раждане с лекар в болница е по-голям от раждането с акушерка, но по-малък, от раждането в къщи.

Обяснението за по-високия риск при родените в присъствието на лекар е, че в болница по-леките случаи се поемат от акушерки, до като лекар се виква обикновено при по-трудни случаи или такива, протичащи с някакви отклонения от нормалния ход.

Когато раждането у дома не е извършено от акушерка, рискът се оказва още по-сериозен. В групата „други“ на проучването (включваща съпруг, членове на семейството, немедици от спешната помощ, шофьори и т.н) има допълнителна тотална неонатална смъртност от 15,42/10000 раждания.

И още – неонаталаната смъртност при раждащи за първи път в къщи с акушерка е 6,74 пъти по-висока от тази в болница и два пъти по-висока спрямо риска при домашно раждане с акушерка за вече раждали.

Същото се отнася и за раждане след 41г.с. където раждането у дома крие подобна степен на риск.

Източник: Grünebaum A, McCullough LB, Sapra KJ, et al. Early and total neonatal mortality in relation to birth setting in the United States, 2006-2009. Am J Obstet Gynecol 2014