Скрининг: рак на гърдата /мамография/

Създадена на 28 Ноември 2009
Посещения: 14390

ImageДва са най-интересните момента, които се открояват в актуализираните препоръки за скрининг на рака на гърдата представени през ноември от U.S. Preventive Services Task Force(USPSTF).

На първо място препоръчва се мамографията да се премахне като „стандартен тест” за откриване на рак на гърдата при жени между 40 и 49г. възраст.

Изтъкнатите причини са, че абсолютните ползи от изследването в тази възраст са по-малки в сравнение с по-късен период от живота, фалшиво положителните резултати са по-чести и водят до ненужни биопсии и психичен стрес за жените. Статистиката показва, че за да се предотврати смъртта на една жена в четвъртото десетилетие от живота и е необходимо да бъдат скринирани редовно над 1900 жени за период от 10 години. Това води да 60% повече ненужни биопсии в сравнение със случаите, когато скринга започва от 50г. възраст. Важно е да се отбележи, че препоръките не забраняват мамографиите между 40 и 49г. възраст, а подчертават персонализирането при вземането на решение за извършването им.

Вторият интересен момент е препоръчвания интервал за правене на мамографии във възрастта 50 – 74г - вече две години (отнася се за САЩ, в други страни това отдавна е прието). Двугодишния интервал се основава на модели и проучвания показващи, че по-честото скриниране не води да по-добри крайни резултати, а само увеличава броя на фалшиво положителните случаи.

Въпреки неточностите мамографията остава най-добрия метод за скрининг за рак на млечната жлеза за цялата популация.

През 2009г. в България все още няма действащи национални скринингови програми нито за рак на гърдата, нито за рак на маточната шийка

Linkedin