АГ специалист

Общество

медицина, здравеопазване, политика

АГ специалист

За пациентите

Теми и въпроси от акушерството и гинекологията, представени на достъпен език.

АГ специалист

За специалистите

Новини, проучвания, публикации и коментари

Антибиотична профилактика при цезарово сечение

Image

От години е доказано, че профилактичното приложение на антибиотици по време на определени операции намалява инфекциозните усложнения. Цезаровото сечение попада в групата интервенции, при което ползата от антибиотичната профилактика е безспорна. Но кога да се приложи антибиотикът?

При неакушерските операции обикновено това става преди началния разрез, с което се гарантира, че в тъканите вече има достатъчна концентрация на антимикробен медикамент. Традиционно при цазаровото сечение антибиотика се прилага след клампирането на пъпната връв и изваждане на плода. Скорошно проучване публикувано в Obstetrics & Gynecology* обаче показва, че приложението на антибиотик в рамките на един час преди операцията намалява инфекцията на оперативната рана с 48%. Резултатът е статистически достоверен и се базира на изследване върху 8668 жени родили с цезарово сечение в периода 2003-2010 в голяма болница в САЩ. Данните от проучването са достатъчно основание да се промени практиката от прилагане на профилактичния антибиотик след клампирането на пъпната връв към прилагане непосредствено преди операцията. Такива в същност са и препоръките на American College of Obstetrician and Gynecologists от 2010г.**, базиращи се на няколко рандомизирани проучвания. От наличните данни няма доказателства, че прилагането на антибиотик преоперативно има някакво вредно влияние върху плода – например селектиране на резистентни щамове, които да предизвикат неонатален сепсис. За сметка на това сигнификантно се намалява честотата на ендометрита и общата инфекциозна майчина заболеваемост.


*Obstet Gynecol. 2012;120:246-251
**Antimicrobial prophylaxis for cesarean delivery: timing of administration. Committee Opinion No. 465. American College of Obstetricians and Gynecologists