АГ специалист

Общество

медицина, здравеопазване, политика

АГ специалист

За пациентите

Теми и въпроси от акушерството и гинекологията, представени на достъпен език.

АГ специалист

За специалистите

Новини, проучвания, публикации и коментари

Цезарово сечение на термин: 37,38 или 39г.с.?

ImageЕлективното цезарово сечение преди 39г.с е свързано с повишена честота на неблагоприятните прояви при новороденото – дихателни или други. Поради тази причина трябва да се въздържаме от планирането на оперативно родоразрешение преди този срок на бременността, освен, ако нямаме категорични данни за белодробна зрялост на плода.

Това накратко е изводът от проучване публикувано в The New England Journal of Medicine.

В него е сравнено състоянието на новородените чрез цезарово сечение (SC) на 37, 38 и 39 седмици от бременността. В изследването са включени 13 258 елективни SC на термин извършени в периода 1999 – 2002г. Проследен е изходът при новородените, като са взети под внимание случаите на смърт (само един), дихателни усложнения, хипогликемия изискваща лечение, неонатален сепсис, необходимост от реанимация в специализирано звено. От всички оперативни родоразрешения 35,8% са станали преди 39г.с.,(6,3% на 37г.с., 29,5% на 38г.с.) и 49,1% са извършени на 39г.с. Като цяло риска от по-горе описаните състояния при новороденото на 37г.с е бил 2,1 пъти по-голям в сравнение с планово SC на 39г.с., а на 38г.с. – 1,5 пъти.

Авторите заключават, че сравнително голям дял от елективните цезарови сечения се извършват преди 39г.с., което е повлияно от различни фактори – желанието на бременната да роди възможно най-рано при достигане на термин или планиране в удобно време за медицинския персонал. Недостатъци на проучването са липсата на информация относно тестването за фетална белодробна зрялост, както и неяснотата дали отлагането на раждането до 39г.с. не би довела до повишаване на честотата на мъртво родените. Последното изисква по-голям брой включени случаи.

Въпреки това данните подкрепят препоръката планираното родоразрешение да се отлага за 39г.с. с което се намаляват рисковете пред новороденото.

Източник: NEJM, Volume 360:111-120 Timing of Elective Repeat Cesarean Delivery at Term and Neonatal Outcomes