Рак на гърдата (II)

Последно обновена на 03 Април 2014
Създадена на 22 Септември 2008
Посещения: 34324

Image

        Ранна диагноза и скрининг*

Своевременното откриване на заболяването е от важно значение за крайния резултат от лечението и за обема на хирургичната интервенция. Под *скрининг в медицината се разбира прегледи или изследвания на големи групи от лица, без оплаквания или симптоми, целящи откриването в ранен стадий на дадено заболяване. Използват се различни методи и техники.

  • Мамография. Това е вид рентгенова снимка. Методът е доказал полезността си при ранното откриване на рака на гърдата. Той е в основата на всички профилактични програми в развитите държави.Image Според различните проучвания профилактичните мамографии намаляват смъртността с 15 до 37%. Този въпрос е безспорен за възрастта от 50 до 70г., където изследването е най-чувствително – позволява 70-90% от туморите да бъдат открити. Относно ползата от профилактични мамографии на жените между 40 и 50г. възраст в медицинските среди няма единомислие. У нас за съжаление не рядко те се назначават и на доста по-млади жени. При тях обаче мамографията не е подходяща като метод за профилактика поради факта, че млечните жлези са по-плътни. Това може да доведе до неразпознаване на раковия участък или обратното – до фалшиво положителен резултат, при който нормален участък се приема за болестно изменен. Последното води до ненужни оперативни интервенции и стрес за жените. Не бива да се забравя, че мамографията макар и в минимална степен използва йонизираща радиация. Скринингови мамографии под 40 г. възраст не са правят, защото ракът на гърдата е по-рядко срещан, но за сметка на това по правило има по-бързо развитие. Поради това, какъвто и разумен интервал за изследване да се определи, той може да се окаже прекалено дълъг. Освен това, както се подчерта по-горе, чувствителността на мамографията е по-слаба при тази възрастова група. Може би много пациенти (а и лекари) ще се изненадат, но за предотвратяване на една смърт от рак на гърдата е необходимо 2000 жени да бъдат подложени на скрининг в продължение на 10г. Това достатъчно ясно показва необходимостта прафилактиката на това заболяване да е организирана на национално ниво.

  • Ултразвуково изследване (ехография, ехомамография) на млечната жлеза. Веднага трябва да разсея една заблуда, волно или неволно насаждана в обществото през последните години – че ехографията може да се използва са скрининг на рака на гърдата. ImageНяма сериозно проучване, което да показва, че ултразвуковото изследване може да замести мамографията и да се използва за профилактика самостоятелно. Нито пък съществува национална програма, в която то да се използва за такава цел. Защо това е така?  Качествата на ехографията зависят в голяма степен от уменията на лекаря, който я извършва. Т.е. тя трудно се стандартизира. С нея не могат да се видят микрокалцификатите (един от белезите на рак), които се откриват на рентгенова снимка. Не на последно място тя е източник на голям брой фалшиво положителни резултати. Това е доказано при проучвания, а също може да се наблюдава при все по-често появяващите се у нас кампании за профилактика на рака на гърдата. При тях „откриването” на един или два случая на рак (които обикновено вече имат клинична изява) се заплаща с цената на стотици допълнителни изследвания при здрави пациентки, някои, от които инвазивни (пункции, биопсии, операции). В този смисъл периодичните профилактични кампании, на които сме свидетели все по-често, по региони или по месторабота, използващи преглед и ултразвукова диагностика не почиват на медицинска аргументация и не носят полза на обществото. Нещо повече – могат да се окажат потенциално вредни. За да има ефект профилактиката трябва да почива на доказани факти.Успоредно с всичко това трябва да се подчертае, че ехографското изследване на гърдите има своите положителни страни и показания. То е много полезно при разграничаването на плътен тумор от киста, ориентира лекаря дали дадена бучка в гърдата има белези на доброкачествен или злокачествен тумор, по-евтино е от мамографията и абсолютно безвредно. Ехомамографията е от особена полза при младите пациентки с плътни млечни жлези – точно там, където мамографията има ограничения. Всичко това прави ултразвуковото изследване отлично допълнение на мамографията, дори метод на избор при определени ситуации. Вероятно с развитие на техниката ролята му все повече ще нараства.

  • Ядрено магнитен резонанс(ЯМР). Чувствителността на метода е по-голяма от тази на обикновената мамография. Препоръчва се при високорискови пациентки (с фамилна обремененост) – самостоятелно или в комбинация с други техники. Цената на изследването (около 10 пъти по-скъпо от мамографията) поставя финансови ограничения за използването му.

  • Клинично изследване. При него лекаря с ръце опипва млечните жлези и подмишничните ямки. Чувствителността му се движи между 26 – 38%, което значи, че приблизително в 2/3 от случаите диагнозата се пропуска, ако се използва само този метод. Въпреки това, клиничното изследване не трябва да се подценява. Счита се, че чрез него могат да се открият 7-10% от случаите на рак, които не се установяват с мамография. Поради тази причина клиничния профилактичен преглед на млечните жлези е задължителен при възраст над 30г. У нас той трябва да се прави ежегодно от общопрактикуващия лекар, поне според нормативните документи. 

  • Самоизследване. Твърде противоречив метод, които се препоръчва от здравната каса у нас. Със сигурност може да се каже, че е безплатен, но доказателства за ползата му липсват. Голямо проучване в Китай показва, че използването на самоизследването на млечните жлези не е свързано с намаление на смъртността, но за сметка на това удвоява броя на ненужните биопсии. Желаещите да се запознаят с техниката могат да го направят от тук.

Практически съвети към жените, държащи на своето здраве:

След 30г възраст ежегодно ходете на профилактични прегледи. При навършване на 50г. възраст си правете мамогрофии на всеки 2 години. Пазете снимките и ги носете при следваща мамография за сравнение – това е полезно за лекарите, които ги разчитат. Не се предоверявайте на „безплатните” кампании с клиничен преглед и ехография - те не са достатъчно надежден метод на диагноза, а освен това са свързани с неприемливо голям процент фалшиво положителни резултати.

Още:

причини, рискови фактори и симптоми >> ранна диагноза и скрининг >> потвърждаване на диагнозата и лечение