ЯМР насочван фокусиран ултразвук за лечение на миомите

Създадена на 06 Юли 2008
Посещения: 19499

ImageНасочван с ядрено-магнитен резонанс фокусиран ултразвук е нов високо технологичен метод на лечение на маточните миоми. Звуковите вълни преминават тъканите, без да ги увреждат, а фокусирането им върху болестния участък (миома) го унищожава чрез предизвикване на вътрешно загряване.

За целта се използва ЯМР работещ в реално време и трансдюсер излъчващ ултразвук. Смята се, че в световен мащаб няколко хиляди жени са се възползвали вече от новата техника. В университетска клиника в  Tours, Франция методът е въведен от 2007г., а резултатите от първите 30 пациента бяха представени по време на Gynovation 2008 – ежегоден форум за иновации в гинекологията, състоял се този път в Монако  от 12 до 14 юни. Според проф. Gilles Body резултатите 6 месеца след лечението са окуражаващи, лекувани са били пациентки с миомни възли от 3 до 10см. На-голямото неудобство на техниката се оказва продължителното заангажиране на ЯМР скенера (за около 4 часа). Разбира се, за пълна оценка на техниката е необходим по-голям брой лекувани и по-продължителен период на проследяване.

От тук може да изтеглите кратко видео (5MB), което представя на пациентите новата техника.

По материали на INFOGYN