Забраната за пушене на обществени места намалява преждевременните раждания и хоспитализациите по повод астма

Създадена на 21 Април 2014
Посещения: 4894

smoking pregnancy1Пушенето е причина за смъртта на 5-7 милиона души годишно, а един от методите за борба с вредните му въздействия върху здравето е създаването на среда свободна от тютюнев дим .

На скоро в TheLancet беше публикуван първият системен преглед и мета анализ изследващ ефекти от законовите промени ограничаващи пушенето на обществени места. Авторите са използвали 14 онлайн бази с данни обхващащи периода 1975-2013г. за търсене на публикувани изследвания, както и Международната платформа за регистрация на клинични проучвания на СЗО за непубликувани проучвания.

Включени са били изследвания на връзката между забраната за пушене на работно място и/или публични места и един или няколко предетерминирани здравни индикатора от ранния живот. Анализирани са преждевременните раждания, ниското тегло при раждане и болничните посещения поради астма при децата. Общо 11 проучвания са били идентифицирани като подходящи (правени в периода 2008-13г.) включващи над 2,5 милиона раждания и 247168 случая на обостряне на бронхиална астма. Пет от Северна Америка засягащи локални забрани и шест европейски отнасящи се до национални забрани. Едно от изследванията е с висок риск от уклон , за шест риска е умерен и нисък за четири.

Резултатите: четири от проучванията доказват връзката между законодателството забраняващо пушенето и намаление на преждевременните раждания (с 10,4%), а три изследвания показват намаление на хоспитализациите поради пристъпи на астма (с 10,1%). По отношение на ражданията с ниско тегло не е установен ефект от законовите промени.

Интерпретациите: законодателството създаващо обстановка свободна от тютюнев дим е свързано със значително намаление на преждевременните раждания и хоспитализациите поради астма при децата.

Във връзка с публикацията в TheLancet, от Royal College of Obstetricians and Gynaecologists е направено изявление, което поддържа препоръките за по-нататъшно налагане на околна среда свободна от цигарен дим. Подчертано е, че ограниченията за пушене може да доведат до значителни ползи за перинаталното и детско здраве, особено по отношение намаляване на преждевременните раждания.

Източници:

Effect of smoke-free legislation on perinatal and child health: a systematic review and meta-analysis

RCOG statement on new Lancet study exploring impact of smoke-free legislation on preterm birth and child health