Не прекалявайте с магнезиевия сулфат i.v.

Създадена на 01 Декември 2013
Посещения: 14862

Image

Преди няколко месеца U.S. Food and Drug Administration (FDA) отправи предупреждение, че парентералното приложение на магнезиев сулфат при бременни със заплашващо преждевременно раждане не трябва да бъде по-продължително от 5 до 7 дни. Отвъд този период лекарството може да доведе до хипокалциемия, остеопения и фрактури в новороденото. Поради тези причини категорията на магнезиевия сурфат по отношение на безопасността му през бременност беше променена от „А“ на „D“

(категория „А“ означава, че добре контролирани проучвания не показват риск за плода през бременността, а категория „D” - че има данни за фетален риск, но потенциалните ползи, от използването на лекарството от бременните може да са приемливи в определени ситуации, въпреки риска).
Промяната е в следствие на епидемиологични данни за 18 случая на скелетни аномалии при новородени изложени на магнезиев сулфат, като средното време на лечение е било 9,6 седмици (граници 8-12с.). Установени са промени в стойности на лабораторните изследвания при новородените , които бързо изчезват след прекратяване на лечението , но остава открит въпроса за наличието или отсъствието на дълготрайни ефекти.
Магнезиевият сулфат често се назначава за токолиза в случаите на заплашващо предтеримнно раждане. Не съществуват никакви данни, че приложението му повече от 48 часа води до по-добри резултати и че от него има някакъв смисъл. Това време е напълно достатъчно за завършване на курс с кортикостероиди с цел индуциране на зрялост на белия дроб на плода. Следователно парентералното приложение на лекарството извън този период не почива на доказателства, а както става ясно от изявлението на FDA може да бъде вредно. Другото (основно) приложение на магнезиевия сулфат – за купиране и/или профилактика на гърчовете в случаи на прееклампсия/еклампсия също не изисква продължителна употреба, поради факта, че подобни тежки състояния изискват родоразрешение, а не продължаващо със седмици лечение.
Източник: FDA