Теми с практическо приложение

Създадена на 20 Март 2013
Посещения: 17595

ImageВагиналната хистеректомия (ВХ) е операция, която се понася от пациента значително по-добре в сравнение с абдоминалната. Липсата на белези и по-малката честота на усложнения я правят предпочитан оперативен метод винаги, когато е възможно използването и. Дали толкова добре позната операция може допълнително да бъде оптимизирана днес? Това е въпрос в основата на разработка с автори Michael Stark, Sandro Gerli и Gian Carlo Di Renzo*.

прочетете повече
Създадена на 29 Септември 2012
Посещения: 13599

Image

От години е доказано, че профилактичното приложение на антибиотици по време на определени операции намалява инфекциозните усложнения. Цезаровото сечение попада в групата интервенции, при което ползата от антибиотичната профилактика е безспорна. Но кога да се приложи антибиотикът?

прочетете повече
Създадена на 17 Август 2012
Посещения: 27184

 

ImageВЪЗПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАИ НА ЖИВОТОЗАСТРАШАВАЩИ ПЕРИПАРТАЛНИ КРЪВОТЕЧЕНИЯ В АКУШЕРСТВОТО


Настоящият документ представлява консенсус по темата, изработен на две кръгли маси, състояли се на 15.12.2010 и на 25.02.2011 г. Кръглите маси бяха организирани от Институт по репродуктивно здраве и бяха поканени водещи акушери от цялата страна.

прочетете повече
Създадена на 08 Август 2012
Посещения: 14741

Image

Скорошно проучване публикувано в PLoS ONE се опитва да идентифицира рисковите фактори за преждевременно раждане (<37г.с.) при нераждали жени. От изследването, при което са били проследени 3184 нераждали здрави жени с едноплодна бременност става ясно, че рисковите фактори за преждевременното раждане със запазен околоплоден мехур (ПРЗОМ) се различават от тези при преждевременното раждане с пукнат околоплоден мехур (ПРСПОМ), което е основание да се предполага, че патофизиологичните механизми при тези два случая са различни.

прочетете повече
Създадена на 09 Януари 2010
Посещения: 21341

ImageУ нас традиционно оценка на състоянието на ендометриума се извършва с пробно абразио. Методът може да се приеме за златен стандарт, тъй като полученият чрез него материал е в достатъчно количество за необходимото хистологично изследване. Неудобство обаче е необходимостта от анестезия, обикновено краткотрайна венозна, което значи хоспитализация. А тя е свързана от една страна с разход на средства за здравната система, а от друга – с разход на време за пациента и по-големи рискове идващи от анестезията.

Тези недостатъци се избягват при ендометриалната аспирационна биопсия - амбулаторен метод, който поради погрешната политика да не се стимулират дейности извършвани извън болницата не е с необходимата популярност у нас.

Множество са индикациите за извършване на ендометриална биопсия – основните са неправилните маточни кръвоточения и посменопаузалната метрорагия. Други причини за извършването на тази манипулация са определяне на фазата на менструалния цикъл по ендометриума, оценка на причините за безплодие, отговора на хормонална терапия, изследване на абнормена дебелина на ендометриума в менопаузата и т.н.

Благодарение на The New England Journal of Medicine може да се запознаете с кратко видео демонстриращо и обясняващо индикациите и техниката на метода.

Linkedin