АГ специалист

Общество

медицина, здравеопазване, политика

АГ специалист

За пациентите

Теми и въпроси от акушерството и гинекологията, представени на достъпен език.

АГ специалист

За специалистите

Новини, проучвания, публикации и коментари

Инсеминацията – без преимущества при необяснимия инфертилитет

ImageСкорошно проучване от Шотландия сравнява ефикасността на  интраутеринната инсеминация без стимулация, на стимулацията с кломифен цитрат  и на очаквателното поведение при лечението на пациентки с необясним инфертилитет (достигащ до  25% от случаите на инфертилитет) . Резултатът:  и трите метода в крайна сметка имат еднакъв ефект по отношение на най-важния краен показател – раждане на дете.

Проучването е рандомизирано и е проведено в няколко центъра. Обхванати са 580 жени с инфертилитет от 2 години, доказана проходимост на маточни тръби, потвърдена овулация и нормална спермограма при съпруга. Участничките са били разделени със случаен подбор в три групи:  на 193 от тях не е предписвано никакво лечение, на 194 е правена стимулация на овулацията с кломифен цитрат в доза 50мг дневно (2-6 ден на цикъла), на  193 е правена инсеминация в продължевие на 6 цикъла.

В първата група (само наблюдение) са постигнати  32 раждания (17%). При жените стимулирани с кломифен те са били 26 (14%), а в групата с инсеминация – 43 (21%) Клинично доказаните бременности в трите групи са били съответно 17%, 15% и 23%. Случаите на спонтанен аборт, ектопична или многоплодна бременности в различните групи също са били със сходна честота. Въпреки почти еднаквите крайни резултати, броят на оценилите лечението като приемливо е бил най-голям при групата с инсеминация (96% от пациентките), почти същия резултат се наблюдава в групата с кломифен (94%), докато доволните в групата с очаквателно поведение са били по-малко - 80%.

Източник:  BMJ 2008;337:a716