АГ специалист

Общество

медицина, здравеопазване, политика

АГ специалист

За пациентите

Теми и въпроси от акушерството и гинекологията, представени на достъпен език.

АГ специалист

За специалистите

Новини, проучвания, публикации и коментари

Наднорменото тегло и риска от мъртво раждане

ImageНаднорменото тегло увеличава риска от мъртво раждане. Това са резултатите от мета-анализ на девет проучвания в периода 1993 – 2005г. Наднорменото тегло е дефинирано като индекс на телесна маса над 25-29 кг/м2 преди бременността, а затлъстяване 30 кг/м2 или повече.

В случаите с наднормено тегло рискът от мъртво раждане е бил увеличен 1,47 пъти, а при затлъстелите – 2,07 пъти по-голям в сравнение с жени с нормална телесна маса.

Точната причина за това не е установена, но вероятно затлъстяването действа чрез повишена честота на гестационния диабет и хипертензия при бременните, които са доказани рискови фактори за мъртво раждане. Други възможни механизми са хиперлипидемията, намалената секреция на простациклин и повишена продукция на пероксидаза водещи до вазоконстрикция и тромбоцитна агрегация. Бременните с наднормено тегло по-трудно усещат детските движения, което може да бъде причина по-трудно да доловят тяхното намаление, явяващо се сигнал за неблагополучие. Като възможна причина авторите на проучването предлагат и идеята за по-чести епизоди на хипоксия по време на съня на бременните с наднормено тегло, водещи до намалено снабдяване на плода с кислород.

Изводът който се налага е, че поддържането на нормално тегло преди и по време на бременността е важен фактор за намаление на мъртвите раждания.

Източник: American Journal of Obstetrics & Gynecology Volume 197, Issue 3, Pages 223-228 (September 2