АГ специалист

Общество

медицина, здравеопазване, политика

АГ специалист

За пациентите

Теми и въпроси от акушерството и гинекологията, представени на достъпен език.

АГ специалист

За специалистите

Новини, проучвания, публикации и коментари

Противозачатъчните таблетки и ракът

ImageИма ли връзка между противозачатъчните таблетки и рака? Проучванията по този въпрос срещат някои затруднения. За да бъдат максимално достоверни трябва да се наблюдава голяма група използващи контрацептиви, която да се сравни с подобна група от хора, които не ги използват. Освен това периодът на наблюдение трябва да е достатъчно дълъг, включително много години след края на използването им.

Допълнителна трудност е еволюцията на самите таблетки - използваните преди 30 години се различават значително от наличните днес – намалена дозировка на етинилестрадиола, различие в гестагенната съставка.

Сериозна крачка в установяване на отношението на противозачатъчните таблетки към появата на неоплазми е изследване публикувано този месец в BMJ. Базира се на наблюдения на приемали орална контрацепция започнали още от 1968-69г. Тогава са избрани 23000 жени приемащи контрацепция и 23 000 никога не използвали такава. Средната им възраст по това време е била 29 години. Лекарите са подавали данни на 6 месеца до 1996г, след което са използвани данни от регистрите на Националната Здравна Служба на Великобритания - до 2004г.

Резултатите:

  • При приемащите противозачатъчни таблетки достоверно е намален риска от развитие на рак на дебелото черво и ректума, на маточното тяло, яйчниците. Намален е като цяло и комбинирания риск от поява на трите най-чести гинекологични неоплазми (рак на ендометриума, яйчниците и маточната шийка), както е намален и риска от появата изобщо на какъвто и да е рак.

  • По отношение на рака на гърдата – няма разлика между приемалите или не хормонална контрацепция.

  • По отношение на рака на маточната шийка, на хипофизата и на мозъка се наблюдава статистически достоверно увеличение на честотата при използващите противозачатъчни таблетки, като риска нараства с увеличение на продължителността на употреба. Повишения риск от рак на маточната шийка може да персистира до 10-15г след спиране на приема на таблетки, а за хипофизата и мозъка – периода може да е до повече от 20.

Вероятно обяснение за повишената честота на рака на маточната шийка може да бъде по-свободния сексуален живот на използващите контрацепция, което ги излага на по-голям риск от среща с онкогенни вируси. Що се касае до туморите на хипофизата – не е изключено резултата да се дължи на уклон в изписването на контрацептиви при пациентки с нередовен цикъл, който от своя страна първично да се е дължал на заболявания на смата хипофиза. Бъдещите изследвания ще хвърлят повече светлина.

Заключението: използването на орална контрацепция във Великобритания не е свързано като цяло с увеличение на честотата на рака. Дори може да има положителен ефект върху общественото здраве. При наличие на добра скринингова програма за диагностика на рака на маточната шийка (цитонамазки) преимуществата на хапчетата са явни. Авторите уточняват, че баланса между ползата и риска може да варира в различните страни в зависимост от разпространеността на различните форми на рак и вида на използваните контрацептиви.

Източник:  BMJ (British Medical Journal)