АГ специалист

Общество

медицина, здравеопазване, политика

АГ специалист

За пациентите

Теми и въпроси от акушерството и гинекологията, представени на достъпен език.

АГ специалист

За специалистите

Новини, проучвания, публикации и коментари

Защо е полезен рейтингът на ин витро клиниките

Текстът е писан специално за www.clinica.bg

Един въпрос винаги ме е затруднявал – когато пациентки са ме питали кой ин витро център да им препоръчам. Кои са най-добрите? За да отговориш на такъв въпрос, трябва да разполагаш с някаква обективна база за сравнение, за съжаление отсъстваща до момента. Предпочитанията се определяха  от опит с предишни пациенти, техни отзиви или лични лекарски контакти. Все субективни критерии за избор или препоръка.  Представените  данни от clinica.bg са на път да променят всичко това, давайки основа за сравнение на работата и резултатите при клиниките у нас, занимаващи се с асистирана репродукция.  Излишно е да казвам, колко полезно за всеки пациент е да има информация за реалните шансове за успех от дадено лечение, както и да може информирано да избира между множеството доставчици на медицински услуги. Не по-малко важно обаче е и за самите центрове да разполагат с  информация за дейността на своите колеги и процента успеваемост, защото публичността на тази информация  е огромен стимул за подобряване на резултатите, сравнявайки се с най-добрите.


Какво ни казват данните, представени от ИАТ?


IVF2015 cycles1IVF2015 deliveries cycles1През 2015г при 13 746 цикъла*  са отчетени  2 122 раждания, т.е. 15,4% успех.  За същата година отнесен към броя процедури** (10 566) процентът е 20.  Това са по-ниски стойности спрямо подобни индикатори в чужбина – например средната успеваемост  във Франция за  2013г е 25,5% (брой раждания след трансфер на ембриони отнесен към брой пункции), във Великобритания (2010г) започнатите цикли са довели до раждане в 32,2% при възраст на жената под 35 години, а сравними със средните наши резултати имат във възрастовата група 40-42г – 13,6%. В САЩ след трансфер на ембрион до раждане се е достигнало в 47,4 % от случаите при жени под 35 години, отново нашите резултати са по-близки до възрастовата група 41-42г, където до раждане се е достигнало в 16,2%.


IVF2015 procedures1IVF2015 deliveries procedures1Данните на ИАТ показват също голяма  разлика в успеваемостта между различните центрове в България – например процентът раждания спрямо процедурите се движи от 0 до 36,3%. В САЩ центърът  „първенец“ отчитат 77,4% раждания след ембриотрансфер, като в случаите, когато става въпрос за замразени ембриони успеваемостта е дори по-висока – до 89,8%!


Как трябва да интерпретираме резултатите?


Най-общо – много предпазливо. За сега точно сравнение между данните от България и други държави не е напълно възможно, поради много причини. На първо място това са различията в ползваните показатели. Например  обобщения термин „процедура“ включва случаите на IVF, ICSI и инсеминация. В повечето държави обаче се използва само ембриотрансфер, като  има разделение между трансфер на свежи ембриони и размразени такива. Изключително важно също е не да се говори за общ процент на  успеваемост в държава или клиника, а за процент успеваемост в точно определена възрастова група, тъй като възрастта на жената е основен фактор влияещ върху успеха на лечението.  Поради липса на данни разделени по възрастови групи е некоректно да се сравняват директно различните клиники, защото ако някой от центровете предпочита да работи с млади жени (под 35г. възраст), естествено ще има по-добри резултати то други, които лекуват и пациентки над 40г. възраст. Сравняващите центрове  също трябва да се имат предвид и обема работа, която извършват отделните клиники. В чужди статистики се забелязва тенденция резултатите на по-големите центрове  да са около средните, докато по-малки центрове могат да отчитат много високи или много ниски резултати. От една страна това  се дължи на случайни резултати поради малкия брой цикли/процедури, от друга – поради селекция на пациенти без  съпътстващи заболявания. Сериозен проблем за пълноценния анализ е липсата на информация за брой трансферирани ембриони, брой многоплодни бременности, брой усложнения. Без  такива данни е трудно да се направи обективен рейтинг на  клиниките.
До колкото целта на всяка жена, прибягваща до методите на асистираната репродукция е всичко да завърши с раждане на жив плод, то съвсем логично броя раждания трябва да се използва  като основен индикатор, който се различава значително от използваните (често рекламно) брой бременности (много от тях установени само биохимично – на база хормони). Тук също има известни подводни камъни по отношение сравняване на данните между различни държави,  отчитайки различията в срока, отвъд който завършека на бременността се приема за раждане, а не за аборт. За последните години у нас той беше променян няколкократно.
Трябва дебело да се подчертае, че за точността на всяка статистика от основно значение е коректното предоставяне  на данни. Информацията за брой раждания спрямо цикли и процедури се подава от самите клиники по асистирана репродукция.  Съществува втори, независим механизъм,  който би трябвало да се използва като метод за верификация на финалните резултати – това е Информационната система за ражданията, където тези след IVF задължително трябва да се отбелязват. Тук данните драстично се разминават с предоставените от    ИАТ.  За 2015г. в ИСР фигурират само 704 раждания след IVF – 1,2 % от всички вписани в регистъра. За сравнение  - ИАТ отчита  2122 раждания, което е 3,2% спрямо родените по данни на НСИ. Подобни големи разлики говорят, че регистрите не се попълват коректно от всички болници. Показателно е, че в информационната справка на ИАТ  има лечебно заведение без  предоставени данни.

Въпреки всички тези  условности и потенциални неточности спокойно може да се заяви, че информацията, изнесена то clinica.bg, е първа полезна стъпка в обективното представяне на центровете занимаващи се с репродуктивни технологии в България. На тази база в бъдеще  те могат да се класират в зависимост от резултатите им  – практика използвана в много държави.


Какво е нужно още да се направи:

-    Прецизиране на дефинициите и налагане на обща методика на изчисление на успеваемостта
-    Разделяне на данните по възрастови групи на пациентките
-    Информация за броя многоплодни бременности и усложнения
-    Публичност, свободен достъп  и ежегодно актуализиране на данните
-    Контрол върху точността на подаваните данни и санкции при неспазване на изискванията
-    Ежегодни анализи на получените резултати

Терминология на ИАТ:
* Общ брой цикли - всички случаи, които могат да завършат успешно с поставяне на сперматозоиди или зиготи или неуспешно, например, ако не са извадени годни за оплождане яйцеклетки при стимулацията

** Броят процедури включва инсеминации и ембриотрансфери при IVF, ICSI, IUI