Научете повече

Последно обновена на 03 Април 2014
Създадена на 28 Май 2009
Посещения: 28803

ImageПрез последните години се наблюдава ясна тенденция за повишаване честотата на раждания с цезарово сечение. Не само у нас, но и в много други страни – било те с високо развито здравеопазване, или не чак толкова. Определен процент от тези оперативни раждания нямат ясни медицински показания и се дължат единствено на предпочитание на пациентките да родят по този начин.

прочетете повече
Последно обновена на 03 Април 2014
Създадена на 12 Октомври 2008
Посещения: 39186
  • Биопсия. Всички изброени в част II изследвания, с по-голяма или по-малка вероятност, насочват към диагнозата. Но категорично да се заключи, че става въпрос за рак може само след лабораторно изследване на материал от съмнителния участък. Манипулацията, с която се взема част тъкан се нарича биопсия. Специално при заболяванията на гърдата биопсията може да бъде извършена по различни начини, които обобщено са два типа.

прочетете повече
Последно обновена на 03 Април 2014
Създадена на 22 Септември 2008
Посещения: 32597

Image

        Ранна диагноза и скрининг*

Своевременното откриване на заболяването е от важно значение за крайния резултат от лечението и за обема на хирургичната интервенция. Под *скрининг в медицината се разбира прегледи или изследвания на големи групи от лица, без оплаквания или симптоми, целящи откриването в ранен стадий на дадено заболяване. Използват се различни методи и техники.

прочетете повече
Последно обновена на 03 Април 2014
Създадена на 14 Септември 2008
Посещения: 52007

ImageРакът на млечната жлеза е най-честото злокачествено новообразувание при жените. Според Българския Национален Раков Регистър за 2004г. 23,5% от всички случаи на злокачествени новообразувания при тях са се падали на него. За сравнение през същата година случаите на рак на маточната шийка са представлявали 7,3%, на маточното тяло 7,9%, а на яйчниците – 5,8%. Както в световен мащаб, така и у нас се наблюдава бавна, но трайна тенденция за повишаване честотата на това заболяване.

прочетете повече
Последно обновена на 03 Април 2014
Създадена на 15 Юни 2008
Посещения: 30989

ImageКак започва раждането и кога трябва да се постъпи в болница беше разгледано тук. В този материал ще научите за самото протичане на раждането -  през какви периоди преминава.

Условно ражданията могат да бъдат разделени на нормални (т.е. такива, при които жената ражда през естествените родилни пътища, първо излиза главата на плода) и оперативни (с помощта на някаква операция – цезарово сечение, форцепс)

прочетете повече
Linkedin