Теми с практическо приложение

Създадена на 30 Октомври 2016
Посещения: 8063

placenta praeviaБлизо 45% от ражданията  в България към момента стават чрез цезарово сечение. Един от проблемите, за които малко се говори, е отражението на абдоминалното родоразрешение върху последващите бременности.  От множество проучвания  е известно, че placenta praevia и  placenta accreta (с всичките и форми) се наблюдават по-често при жени с предшестващо цезарово сечение. Според  мета анализ на Faiz and Ananth*  вероятността за placenta praevia след абдоминално родоразрешение се увеличава с 2,6 пъти. Silver and associates** определят вероятност от 1,3% за placenta praevia след 1 цезарово сечение, но след 6 рискът става 3,4%, което почти 10 пъти над средната честота, считана за 0,4%.  Съвсем логично е, с оглед високия процент цезарови сечения, да очакваме в бъдеще значително покачване на тази патология у нас.

прочетете повече
Създадена на 05 Ноември 2014
Посещения: 12689

moreТемата на 5-та Национална конференция МОРЕ 2014 (Мултидисциплинарни Онкологични Разговори и Екстракти) беше Поведение при овариален карцином, включително карцином на фалопиева тръба и първичен перитонеален карцином.

От тук може да изтеглите:

НАЦИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО Поведение при овариален карцином

и

УЧEБНА КНИГА МОРЕ 2014 Клинично поведение при овариален карцином

прочетете повече
Създадена на 02 Май 2014
Посещения: 13515

cesareanВ свое съвместно указание American College of Obstetricians and Gynecologists и Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM) насърчават медицинския персонал да дава повече време на раждащите през първи и втори период на раждането, като по този начин жените се предпазват от цезарово сечение при първа бременност, което на практика води до цезарови сечения при следващи бременности. За времето от 1996г. честотата на цезарови сечения в САЩ е нараснала с 60% (от тях 60% са при първораждащи) и въпреки че, операцията може да е животоспасяваща за плода и за майката, в медицинските среди се засилват опасенията че, секциото се използва прекомерно, без ясни доказателства за подобрени майчин и фетален изход.

В Williams Obstetrics, 22 издание, 2005г. четем, че за начало на активното раждане се приема разширение на маточната шийка от 3 до 5 см, или повече и наличие на маточни контракции. Съответно средната продължителност на втори период на раждането е определена като 50 минути при примипари и 20 мин. при мултипари.

прочетете повече
Създадена на 26 Януари 2014
Посещения: 15588

ImageНаскоро имах пациентка на 74 години, която беше изпратена за пробно абразио поради установен абнормен резултат от цитологичния скриниг (ПАП 3). Първото, което ме учуди беше защо на 74 годишна жена някой прави цитологичен скриниг? Оказа се, че е по желание на пациентката, която нямаше оплаквания.

прочетете повече
Създадена на 01 Декември 2013
Посещения: 14862

Image

Преди няколко месеца U.S. Food and Drug Administration (FDA) отправи предупреждение, че парентералното приложение на магнезиев сулфат при бременни със заплашващо преждевременно раждане не трябва да бъде по-продължително от 5 до 7 дни. Отвъд този период лекарството може да доведе до хипокалциемия, остеопения и фрактури в новороденото. Поради тези причини категорията на магнезиевия сурфат по отношение на безопасността му през бременност беше променена от „А“ на „D“

прочетете повече